Dental Tribune Poland

Biomodulacja laserem Nd:YAG z użyciem głowicy Genova®

By Lek. stom. Adam J. Wolniewicz
February 06, 2018

Biostymulacja od wielu lat jest powszechnie stosowana w medycynie. Ma ona także zastosowanie w stomatologii i dziedzinach jej pokrewnych. Wymaga jednak sprzętu i kompetencji, by dawała pozytywne rezultaty.

Już w połowie lat 60. XX w. dostrzeżono dobroczynne działanie promieniowania laserowego w wielu jednostkach chorobowych. Kiedy zaczęto to zagadnienie wnikliwiej analizować, okazało się, że światło lasera działa na organizmy żywe na wielu poziomach: molekularnym, biochemicznym, komórkowym, tkankowym i wreszcie narządowym.

Biostymulacją laserową – angielski skrót: LLLT (low level laser therapy) nazwano reakcję komórek i tkanek organizmu na nisko- i średnioenergetyczne promieniowanie laserowe. W tej terapii wykorzystuje się długość fali świetlnej głęboko wnikającej w tkanki organizmu. Światło lasera powoduje wzrost poziomu ATP w mitochondriach komórkowych, które dostarczają energię komórce, co przyśpiesza jej metabolizm. To przekład się na wiele pozytywnych efektów. Zaliczyć do nich można m.in.:

_zwiększenie potencjału regeneracyjnego tkanek i narządów,

_przyspieszenie gojenia ran chirurgicznych,

_szybszą rewaskularyzację,

_efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny,

_zmniejszenie obrzęków pourazowych,

_podniesienie odporności,

_poprawę miejscowego krążenia,

_zwiększenie produkcji fibroblastów i włókien kolagenowych,

_pobudzenie osteoblastów i odontoblastów, co przekłada się na odbudowę kości i zębiny.

Wszystkie wymienione efekty są możliwe do osiągnięcia w codziennej terapii stomatologicznej, a szczególnie uzasadnione po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z szybkiego gojenia się ran i minimalizowania dyskomfortu pozabiegowego pacjentów, zdecydowaliśmy się na doposażenie naszego lasera Fotona LightWalker w najbardziej zaawansowaną głowicę biostymulacyjną – Genova. Została ona zaprojektowana przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Genui w celu indukowania wysokoefektywnego gojenia ran i zmniejszania dolegliwości bólowych. Jej wyjątkowa budowa pozwala generować dużą plamkę o średnicy 1,15 cm skolimowanej i homogennej wiązki lasera. Dzięki tak ukształtowanej wiązce światła laserowego, do tkanek naświetlanych dostarczana jest energia o odpowiedniej gęstości, co przekłada się na efekty biologiczne.

Jak dowodzi dr Wayne Selting – twórca Dynamic Concepts of Flat top Hand-piece, średnica wiązki laserowej, jej rozbieżność, profil, a nawet pozycja konkretnych komórek w masie tkanki ma znaczenie w uzyskiwaniu efektu biomodulacji. W badaniach z użyciem głębokopenetrującej fali lasera Nd:YAG przeprowadzonych przez Usunez uzyskano dwukrotnie większą ekspresję czynników wzrostowych w tkankach naświetlanych w porównaniu z najbardziej popularnymi diodowymi laserami biostymulacyjnymi.

Biomodulacja generowana przez laser Nd:YAG wraz z głowicą Genova wydaje się zatem idealnym rozwiązaniem, zważywszy na nieskomplikowaną obsługę tego urządzenia. Terapia przy użyciu głowicy Genova może być przeprowadzaną niezależnie, a także nadaje się jako uzupełnienie wielu zabiegów, szczególnie z zakresu chirurgii stomatologicznej. Zastosowanie głowicy powoduje stymulację zasklepiania się ran na skórze, błonie śluzowej i tkance kostnej. Zabiegi wykonane głowicą zmniejszają dolegliwości bólowe i działają przeciwzapalnie.

Zgodnie z sugestiami naukowców i badaczy zawartymi w pracy naukowej pt.: „Atlas of laser therapy fourth edition – state of the art”  autorstwa Alberto Benedicenti i Stefano Benedicenti, dla uzyskania efektu biostymulacji oraz działania przeciwbólowego należy zastosować następujące ustawienia lasera Nd:YAG: 0,5 W w trybie MSP 10-20 Hz przez 60 s na punkt. Dysponując odpowiednim sprzętem w postaci lasera Fotona LightWalker wraz z głowicą Genova można wykonywać skuteczne i bezpieczne zabiegi biomodulacji, co z przekonaniem proponuję moim pacjentom, szczególnie po zabiegach chirurgicznych.

 

Opis przypadku

43-letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu uzupełnienia brakującego zęba 11 usuniętego kilka miesięcy temu w innym gabinecie. Brak zostało zaopatrzony czasowym mostem wspartym na zębach 12 i 21. Pacjentka była ogólnie zdrowa. Badanie przedmiotowe wykazało duży zanik kostny przedsionkowo, płytki przedsionek jamy ustnej i niski przyczep wędzidełka wargi górnej (Ryc. 1 i 2). Badanie CBCT wykazało znaczny zanik pionowy wyrostka (Ryc. 3).

Na podstawie uzyskanych danych zasugerowano pacjentce etapowe rozwiązanie zaistniałej sytuacji, na co uzyskano zgodę. Pierwszy etap obejmował frenulotomię i westibiloplastykę w celu uzyskania poprawy zastanych warunków pod względem tkanek miękkich. Zaplanowano dowierzchołkowe przesunięcie płata śluzówkowego z pozostawieniem okostnej. Zabieg przecięcia błony śluzowej przeprowadzono przy użyciu lasera Er:YAG przy następujących ustawieniach: VLP 120 mJ, 20 Hz, a następnie przesunięty dowierzchołkowo płat błony śluzowej wraz z przyczepami mięśni przyszyto szwami materacowymi Prolene 5.0 do okostnej (Ryc. 4). Następnie, przy użyciu głowicy Genova i lasera Nd:YAG o parametrach: MSP, 0,5 W, 20 Hz dokonano naświetlenia rany w 4 miejscach po 60 s na punkt (Ryc. 5-7).

Po zabiegu pacjentka nie przyjmowała żadnych leków, także przeciwbólowych. Zgłosiła się na wizytę kontrolną 7 dni później. Badanie wewnątrzustne wykazało pokrycie nabłonkiem odsłoniętej w czasie zabiegu okostnej i znaczny stopień wygojenia rany (Ryc. 8), co umożliwiło usunięcie szwów.

Po kolejnych 4 tygodniach wykonano zabieg bocznej regeneracji kostnej wyrostka zębodołowego w okolicy utraconego zęba 11 w przygotowaniu do przyszłej implantacji (Ryc. 9-11). Zastosowano biomodulację przy użyciu głowicy Genova, na rycinie 12 pokazano stan tkanek 3 tygodnie po zabiegu.

 

Podsumowanie

Biomodulacja laserowa przyspiesza gojenie ran i zmniejsza poziom dolegliwości pozabiegowych. Zastosowanie głowicy Genova wraz z laserem Nd:YAG daje wyjątkowo dobre efekty, podnosząc komfort i zadowolenie pacjentów, szczególnie po zabiegach chirurgicznych przeprowadzonych w jamie ustnej.

Autor:

Lek. stom. Adam J. Wolniewicz – Diplomate PSI/ICOI, członek PTSL, PASE, PSI/ICOI, właściciel Orłowska Dental Clinic.

Kontakt:

www.wolniewicz.eu

 

Piśmiennictwo:

  1. Benedicenti S. Atlas of Laser therapy fourth edition – state of the art. Teamwork Media, 2016.
  2. Usumez et al. Effects of laser irradiation at different wavelengths (660, 810, 980 and 1064 nm) on mucositis in an animal model of wound healing. Laser Med Sci 2014 Nov;29(6):1807-13.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International