Dental Tribune Poland
Clinical
Kontrowersje wokół zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej

January 31, 2018

Odbudowy implantoprotetyczne w bocznym odcinku szczęki niejednokrotnie wymagają dodatkowych zabiegów z zakresu sterowanej regeneracji kości w celu zapewnienia odpowiedniej ilości tkanki kostnej, potrzebnej do pogrążenia implantu w prawidłowej pozycji. W ostatnich latach coraz częściej opisuje się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej (Sinus Lift on Palatal – SLoP). Wszyscy autorzy są zgodni, iż dostęp podniebienny wymaga znacznych umiejętności operatora i powinno się go stosować wyłącznie w sytuacjach, kiedy dostęp klasyczny jest niemożliwy. Międzynarodowe i krajowe towarzystwa implantologiczne nie zalecają stosowania SLoP jako procedury z wyboru.

Implantacja z wykorzystaniem szablonu nawigacyjnego 3D – opis przypadku

January 10, 2018

Najnowszym osiągnięciem w implantologii jest możliwość precyzyjnego pozycjonowania implantów w trójwymiarowej rekonstrukcji tkanki kostnej pacjenta uzyskiwanej dzięki cyfrowej diagnostyce 3D. Dostępne systemy nawigacyjne minimalizują ryzyko potencjalnych komplikacji podczas chirurgicznego i protetycznego etapu leczenia. Wpływają na przewidywalność pracy, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo oraz minimalizują czas pracy lekarza. Jednocześnie pozwalają na małą inwazyjność wykonywanego zabiegu (niewielka traumatyzacja tkanki miękkiej i kostnej).

advertisement
Natychmiastowa implantacja i zaopatrzenie protetyczne pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia

January 10, 2018

Choroby przyzębia spędzają sen z oczu pacjenta i lekarza, a zwłaszcza zaawansowana ich postać, kiedy ruchomość zębów osiąga 3. stopień i wymusza podjęcie decyzji o ekstrakcji. Wciąż jeszcze panuje przekonanie, że paradontoza, która w swojej agresywnej postaci może być przyczyną utraty uzębienia nawet u osób stosunkowo młodych, a leczenie implantologiczne, które może przywrócić pacjentowi sprawność żucia jest trudne ze względu na dużą utratę substancji kostnej w obrębie wyrostków zębodołowych kości żuchwy i szczęki, wymaga rozległych zabiegów augmentacyjnych i wiąże się z długą niedyspozycją pacjentów.

Analiza mikrobiologiczna tkanek zębów w procedurze mielenia, procesowania i autotransplantacji GBR

January 3, 2018

Zabiegi chirurgiczne związane z augmentacją czy sterowaną regeneracją kości są coraz częściej wykonywane przez lekarzy dentystów. Pomimo znacznego postępu i mnogości materiałów do GBR, wciąż za najlepszy uważa się materiał autogenny, zawiera on bowiem żywe komórki kostne i białka indukujące osteogenezę. Chęć zastosowania materiału autogennego do GBR czy socket preservation wymagała do tej pory dodatkowego zabiegu w postaci pobrania tkanki z miejsca innego niż operowane, czyli miejsca biorczego.

Wirtualne planowanie leczenia implantoprotetycznego – opis przypadków

April 7, 2017

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wykorzystania CBCT w postępowaniu przygotowawczym do zabiegu implantacji oraz logicznego ciągu następujących po sobie etapów leczenia, przeprowadzonych przez lekarzy różnych specjalności stomatologicznych, dzięki któremu możliwa było osiągnięcie zamierzonego efektu leczniczego.  

advertisement
InVivo Dental – doskonała diagnostyka w implantologii

March 14, 2017

Współczesna protetyka stomatologiczna jest dziedziną, w której na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się znaczny postęp technologiczny. Powstają nowe udoskonalone systemy implantologiczne, stosowane są coraz nowocześniejsze materiały, coraz więcej mówi się o biomechanice ostatecznej odbudowy implantoprotetycznej.

Laserowe obrazowanie i diagnostyka próchnicy w technologii NIDIFOTI

January 11, 2017

W artykule opisano wykorzystanie w stomatologii lasera diodowego o niskiej mocy, emitującego promieniowanie podczerwone do diagnozowania obecności ubytków próchnicowych. Technologia laserowa jest całkowicie nieinwazyjna dla pacjenta, gdyż wykorzystuje promieniowanie niejonizujące, w przeciwieństwie do rtg. Badanie jest szybkie i bezbolesne, a jego wynik zarejestruje się w postaci obrazu zęba, który można zaprezentować pacjentowi. Badanie pozwala wykryć 99% ubytków klasy I i II, również w trudnej do diagnozowania okolicy przydziąsłowej międzyzębowo.

Zastosowanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego w terapii bólu pozabiegowego

January 4, 2017

W okresie pozabiegowym zależy nam na szybkim opanowaniu objawów pooperacyjnych, w szczególności bólu pooperacyjnego. Często w tym celu wykorzystuje się biostymulacyjne działanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego. Laseroterapia biostymulacyjna jest skuteczną metodą zwalczania bólu po zabiegach osteosyntezy stabilnej żuchwy i stanowi cenne uzupełnienie kompleksowego leczenia w okresie pooperacyjnym, zwiększając komfort życia pacjentów.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International