Dental Tribune Poland
Clinical
Uraz powybuchowy II stopnia – leczenie złamania żuchwy, rekonstrukcja kości i odbudowa implantologiczna

June 15, 2016

Do najtrudniejszych w leczeniu urazów twarzoczaszki zaliczane są rozległe złamania po wypadkach komunikacyjnych, upadkach z dużej wysokości oraz rany postrzałowe i następstwa wybuchów. Leczenie takich urazów najczęściej jest wieloetapowe – od pierwotnego zaopatrzenia złamań i ran skóry, przez rekonstrukcję ubytków kostnych, aż po odbudowę protetyczną utraconych zębów.

Uraz powybuchowy II stopnia – leczenie złamania żuchwy, rekonstrukcja kości i odbudowa implantologiczna

June 15, 2016

Do najtrudniejszych w leczeniu urazów twarzoczaszki zaliczane są rozległe złamania po wypadkach komunikacyjnych, upadkach z dużej wysokości oraz rany postrzałowe i następstwa wybuchów. Leczenie takich urazów najczęściej jest wieloetapowe – od pierwotnego zaopatrzenia złamań i ran skóry, przez rekonstrukcję ubytków kostnych, aż po odbudowę protetyczną utraconych zębów.

advertisement
Metodyka wykonania i zalety przykręcanych konstrukcji protetycznych w przypadku braków skrzydłowych

June 9, 2016

W artykule przedstawiono zalety stosowania przykręcanych konstrukcji (mostów) dla rozwiązań protetycznych na implantach w przypadku braków skrzydłowych, przedstawiono także postępowanie kliniczne i laboratoryjne przy ich wykonaniu. Zaprezentowano przypadek pacjenta, u którego przeprowadzono postępowanie kliniczne mające na celu odbudowę utraconego uzębienia w szczęce w odcinkach bocznych z zastosowaniem przykręcanych mostów wykonanych w systemie Atlantis ISUS.

Interdyscyplinarne podejście do stosowania lasera Er,Cr:YSGG – leczenie estetyczne tkanek twardych i miękkich

May 13, 2016

System Er,Cr:YSGG jest niewątpliwie bardzo pomocnym narzędziem w rękach wyszkolonego lekarza. Może być bezpiecznie stosowany zarówno do leczenia tkanek twardych, jak i miękkich, z minimalną ilością środka znieczulającego lub bez niego oraz w skomplikowanych przypadkach wymagających złożonego leczenia w krótszym czasie. Dzięki temu pacjenci cenią sobie korzyści wynikające krótkich i bezbolesnych zabiegów.

Interdyscyplinarne podejście do stosowania lasera Er,Cr:YSGG – leczenie estetyczne tkanek twardych i miękkich

May 13, 2016

System Er,Cr:YSGG jest niewątpliwie bardzo pomocnym narzędziem w rękach wyszkolonego lekarza. Może być bezpiecznie stosowany zarówno do leczenia tkanek twardych, jak i miękkich, z minimalną ilością środka znieczulającego lub bez niego oraz w skomplikowanych przypadkach wymagających złożonego leczenia w krótszym czasie. Dzięki temu pacjenci cenią sobie korzyści wynikające krótkich i bezbolesnych zabiegów.

advertisement
Zapalenie tkanek wokół implantu a laser Er:YAG

May 4, 2016

Zapalenie tkanek wokół implantu staje się chorobą coraz częściej występującą (Ryc. 1). Jej przyczyny są zróżnicowane i często ze sobą powiązane. Spośród istniejących metod leczenia, pomimo licznych korzyści klinicznych wynikających z użycia lasera Erbium:YAG, jest to prawdopodobnie metoda najmniej znana. Do korzyści należą: możliwość usunięcia ziarniny, kamienia nazębnego, odkażania tytanu z równoczesnym zachowaniem zdrowych tkanek oraz istniejących struktur implantu.

Zapalenie tkanek wokół implantu a laser Er:YAG

May 4, 2016

Zapalenie tkanek wokół implantu staje się chorobą coraz częściej występującą (Ryc. 1). Jej przyczyny są zróżnicowane i często ze sobą powiązane. Spośród istniejących metod leczenia, pomimo licznych korzyści klinicznych wynikających z użycia lasera Erbium:YAG, jest to prawdopodobnie metoda najmniej znana. Do korzyści należą: możliwość usunięcia ziarniny, kamienia nazębnego, odkażania tytanu z równoczesnym zachowaniem zdrowych tkanek oraz istniejących struktur implantu.

Zastosowanie lasera Er:YAG we wstępnym etapie leczenia przewlekłego zapalenia przyzębia

April 29, 2016

Zapalenie przyzębia oznacza zniszczenie więzadła ozębnowego oraz podparcia kostnego na skutek działania stanu zapalnego. Przebieg tej choroby charakteryzuje się występowaniem okresów zaostrzenia. Ogólnie przyjmuje się, że obecność chorobotwórczej płytki nazębnej u gospodarza wywołuje złożoną reakcję zapalną/odpornościową, czego wynikiem jest zapalenie oraz zmiany kataboliczne w niezmineralizowanej tkance łącznej oraz kości,1 powodujące postępujące niszczenie tkanek oraz tworzenie się kieszeni dziąsłowych.

advertisement
Zastosowanie lasera Er:YAG we wstępnym etapie leczenia przewlekłego zapalenia przyzębia

April 29, 2016

Zapalenie przyzębia oznacza zniszczenie więzadła ozębnowego oraz podparcia kostnego na skutek działania stanu zapalnego. Przebieg tej choroby charakteryzuje się występowaniem okresów zaostrzenia. Ogólnie przyjmuje się, że obecność chorobotwórczej płytki nazębnej u gospodarza wywołuje złożoną reakcję zapalną/odpornościową, czego wynikiem jest zapalenie oraz zmiany kataboliczne w niezmineralizowanej tkance łącznej oraz kości,1 powodujące postępujące niszczenie tkanek oraz tworzenie się kieszeni dziąsłowych.

Leczenie implantoprotetyczne braków zębowych w odcinku przednim

April 27, 2016

Leczeniu protetycznemu braków zębowych w odcinku przednim stawianych jest wiele wymagań nie tylko funkcjonalno-czynnościowych, ale także estetycznych. Odcinek przedni, widoczny podczas mowy i mimiki twarzy jest rejonem szczególnie trudnym w leczeniu ze względu na mnogość czynników składających się na efekt końcowy. O sukcesie można mówić w sytuacji uzyskania pełnej harmonii tkanek miękkich i twardych. W pracy opisano 3 przypadki kliniczne leczenia implantoprotetycznego w odcinku przednim.

Zastosowanie lasera Er:YAG w leczeniu kieszeni przyzębnych

April 21, 2016

Zapalenie przyzębia prowadzi zwykle do destrukcji tkanek otaczających ząb. W praktyce stomatologicznej zastosowanie technik laserowych zyskuje na popularności, często oferując lepsze rezultaty leczenia niż metody konwencjonalne. Przez lata w literaturze naukowej poddawano w wątpliwość zastosowanie lasera jako niezbędnego narzędzia. Dziś, w dobie dobrze udokumentowanej wiadomo, że laser ma niepodważalne zastosowanie w periodontologii.

Zastosowanie lasera Er:YAG w leczeniu kieszeni przyzębnych

April 21, 2016

Zapalenie przyzębia prowadzi zwykle do destrukcji tkanek otaczających ząb. W praktyce stomatologicznej zastosowanie technik laserowych zyskuje na popularności, często oferując lepsze rezultaty leczenia niż metody konwencjonalne. Przez lata w literaturze naukowej poddawano w wątpliwość zastosowanie lasera jako niezbędnego narzędzia. Dziś, w dobie dobrze udokumentowanej wiadomo, że laser ma niepodważalne zastosowanie w periodontologii.

advertisement
Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM – część 2

April 15, 2016

W artykule przedstawiono etapy diagnostyki, planowania i leczenia implantologicznego. Podczas planowania uwzględniono konieczność wykonania uzupełnienia tymczasowego, mając na uwadze konieczność wykonania zabiegów augumentacyjnych i oczekiwanie na ostateczną pracę protetyczną, którą wykonano w technice CAD/CAM i z zastosowaniem mocowania za pomocą teleskopów oraz łączników przykręcanych w celu łatwego demontażu.

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM – część 2

April 15, 2016

W artykule przedstawiono etapy diagnostyki, planowania i leczenia implantologicznego. Podczas planowania uwzględniono konieczność wykonania uzupełnienia tymczasowego, mając na uwadze konieczność wykonania zabiegów augumentacyjnych i oczekiwanie na ostateczną pracę protetyczną, którą wykonano w technice CAD/CAM i z zastosowaniem mocowania za pomocą teleskopów oraz łączników przykręcanych w celu łatwego demontażu.

Augmentacja kości szczękowych z zastosowaniem kości ludzkiej świeżo mrożonej

April 8, 2016

Autorzy prezentują własne obserwacje kliniczne konsolidacji heterogennych przeszczepów bloków korowo-gąbczastych w obrębie wyrostków zębodołowych. W badanej grupie 20 osób wykonano 27 zabiegów augmentacji, używając bloków kości ludzkiej świeżo mrożonej pozyskanych z talerza biodrowego (bank tkanek). Odnotowano 24 przypadki prawidłowej przebudowy przeszczepów oraz 3 przypadki niepowodzeń wymagające reoperacji.

Augmentacja kości szczękowych z zastosowaniem kości ludzkiej świeżo mrożonej

April 8, 2016

Autorzy prezentują własne obserwacje kliniczne konsolidacji heterogennych przeszczepów bloków korowo-gąbczastych w obrębie wyrostków zębodołowych. W badanej grupie 20 osób wykonano 27 zabiegów augmentacji, używając bloków kości ludzkiej świeżo mrożonej pozyskanych z talerza biodrowego (bank tkanek). Odnotowano 24 przypadki prawidłowej przebudowy przeszczepów oraz 3 przypadki niepowodzeń wymagające reoperacji.

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

March 31, 2016

Stosowanie skanerów wewnątrzustnych w gabinetach dentystycznych to już powszechna praktyka, która daje wiele możliwości. Wykonanie uzupełnień tymczasowych stałych takich, jak: korony, licówki, onlay’e i pojedynczych uzupełnień na implantach nie stanowią większego wyzwania dla lekarzy stosujących technologie CAD/CAM. Precyzyjne obrazowanie pola protetycznego gwarantuje wykonanie pacy protetycznej wysokiej jakości w porównaniu z techniką wyciskową.  

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

March 31, 2016

Stosowanie skanerów wewnątrzustnych w gabinetach dentystycznych to już powszechna praktyka, która daje wiele możliwości. Wykonanie uzupełnień tymczasowych stałych takich, jak: korony, licówki, onlay’e i pojedynczych uzupełnień na implantach nie stanowią większego wyzwania dla lekarzy stosujących technologie CAD/CAM. Precyzyjne obrazowanie pola protetycznego gwarantuje wykonanie pacy protetycznej wysokiej jakości w porównaniu z techniką wyciskową.  

Osteointegracja przy pomocy lasera diodowego w implantacji natychmiastowej

March 8, 2016

Implantacja odbywa się zazwyczaj dopiero po wygojeniu zębodołu po ekstrakcji. Jednakże przy tej metodzie wystąpić mogą niepożądane efekty wynikające z dłuższego okresu, który należy odczekać przed kontynuacją leczenia, na przykład obniżenie poziomu kości oraz zapadnięcie się tkanek miękkich. Efekty te mogą wpłynąć na estetykę, zwłaszcza w odcinku przednim.

advertisement
Osteointegracja przy pomocy lasera diodowego w implantacji natychmiastowej

March 8, 2016

Implantacja odbywa się zazwyczaj dopiero po wygojeniu zębodołu po ekstrakcji. Jednakże przy tej metodzie wystąpić mogą niepożądane efekty wynikające z dłuższego okresu, który należy odczekać przed kontynuacją leczenia, na przykład obniżenie poziomu kości oraz zapadnięcie się tkanek miękkich. Efekty te mogą wpłynąć na estetykę, zwłaszcza w odcinku przednim.

Występowanie dwudzielnego kanału żuchwy – przegląd piśmiennictwa

February 24, 2016

Dwudzielny kanał żuchwy jest anatomiczną odmianą budowy kanału żuchwy oznaczającą, że kanał żuchwy jest podzielony na dwie gałęzie. W zależności od techniki badania występuje on u 0,08%-65% ludzi, najlepiej widoczny jest w badaniu CBCT. Obecność dwudzielnych kanałów może powodować nieprzewidziane powikłania podczas ekstrakcji zębów lub osteotomii żuchwy, być przyczyną niepowodzenia w znieczulaniu dolnych zębów trzonowych i przedtrzonowych, warunkować leczenie i planowanie implantologiczne, powodować dolegliwości bólowe podczas użytkowania protez ruchomych.

Leczenie mucoceli laserem the Er:YAG – opis przypadku

February 19, 2016

Mucocele to rodzaj obrzęku śluzówki spowodowanego przerwaniem przewodu gruczołu ślinowego i nagromadzeniem mucyny w otaczających tkankach miękkich. Zmiana tego typu występuje głównie na błonie śluzowej jamy ustnej dzieci oraz młodych dorosłych, a jej powodem często bywa miejscowy uraz.

advertisement
Alternatywna metoda wzajemnej stabilizacji transferów przy wykonywaniu wycisków

February 12, 2016

Leczenie implantologiczne jest przewidywalną metodą odbudowy brakujących zębów, która jest stosowana w celu rehabilitacji protetycznej pacjentów z brakami częściowymi lub całkowitymi. W czasie leczenie implantoprotetycznego niezbędne jest pobranie idealnego wycisku pod przyszłe uzupełnienie protetyczne oparte na implantach. W niniejszym artykule przedstawiono alternatywną metodę wzajemnej stabilizacji transferów przy wykonywaniu wycisków pod uzupełnienia stałe oparte na wszczepach śródkostnych. Na zdjęciach zewnątrzustnych przedstawiono krok po kroku prezentowaną metodę pobierania wycisku.

Alternatywna metoda wzajemnej stabilizacji transferów przy wykonywaniu wycisków

February 12, 2016

Leczenie implantologiczne jest przewidywalną metodą odbudowy brakujących zębów, która jest stosowana w celu rehabilitacji protetycznej pacjentów z brakami częściowymi lub całkowitymi. W czasie leczenie implantoprotetycznego niezbędne jest pobranie idealnego wycisku pod przyszłe uzupełnienie protetyczne oparte na implantach. W niniejszym artykule przedstawiono alternatywną metodę wzajemnej stabilizacji transferów przy wykonywaniu wycisków pod uzupełnienia stałe oparte na wszczepach śródkostnych. Na zdjęciach zewnątrzustnych przedstawiono krok po kroku prezentowaną metodę pobierania wycisku.

Numeryczna weryfikacja problematyki mocowania protezy całkowitej dolnej wspartej o 1 lub 2 wszczepy

February 5, 2016

Możliwość wykorzystania pojedynczego implantu jako elementu kotwiczącego dla dolnej protezy całkowitej wydaje się być alternatywą dla postępowania standardowego zakładającego wsparcie protezy ruchomej o 2 wszczepy. Koncepcja ta zwiększa zakres wykorzystania tej metody u pacjentów, u których z powodu różnych ograniczeń nie można zastosować postępowania klasycznego. Dotyczy to przypadków skrajnej atrofii podłoża kostnego, specyficznego przebiegu pęczka naczyniowo-nerwowego, deformacji pola protetycznego po terapii nowotworowej czy deficytu ekonomicznego.

Numeryczna weryfikacja problematyki mocowania protezy całkowitej dolnej wspartej o 1 lub 2 wszczepy

February 5, 2016

Możliwość wykorzystania pojedynczego implantu jako elementu kotwiczącego dla dolnej protezy całkowitej wydaje się być alternatywą dla postępowania standardowego zakładającego wsparcie protezy ruchomej o 2 wszczepy. Koncepcja ta zwiększa zakres wykorzystania tej metody u pacjentów, u których z powodu różnych ograniczeń nie można zastosować postępowania klasycznego. Dotyczy to przypadków skrajnej atrofii podłoża kostnego, specyficznego przebiegu pęczka naczyniowo-nerwowego, deformacji pola protetycznego po terapii nowotworowej czy deficytu ekonomicznego.

Leczenie zachowawcze dużych kamieni gruczołów ślinowych w śliniance podżuchwowej

January 29, 2016

Chirurgiczne leczenie chorób gruczołów ślinowych zawsze stanowiło wyzwanie ze względu na istnienie dużego ryzyka uszkodzenia nerwu, wystąpienia dolegliwości bólowych oraz powikłań. Niniejszy opis przypadku przedstawia innowacyjną technikę z użyciem lasera Erbium (Er;Cr:YSGG, 2780 nm) w warunkach ambulatoryjnych, która może stanowić alternatywną metodę usuwania kamicy ślinianek.

advertisement
Leczenie zachowawcze dużych kamieni gruczołów ślinowych w śliniance podżuchwowej

January 29, 2016

Chirurgiczne leczenie chorób gruczołów ślinowych zawsze stanowiło wyzwanie ze względu na istnienie dużego ryzyka uszkodzenia nerwu, wystąpienia dolegliwości bólowych oraz powikłań. Niniejszy opis przypadku przedstawia innowacyjną technikę z użyciem lasera Erbium (Er;Cr:YSGG, 2780 nm) w warunkach ambulatoryjnych, która może stanowić alternatywną metodę usuwania kamicy ślinianek.

Laserowe leczenie chrapania i bezdechu sennego

January 20, 2016

Szacuje się, że ok. 30-50% populacji USA ma problem z chrapaniem, a prawie 1/3 cierpi na bezdech senny. Jednak tylko 5% pacjentów zostało zdiagnozowanych i poddanych leczeniu.1,2 Zarówno chrapanie, jak i bezdech senny wynikają z obstrukcji dróg oddechowych. Może to być wynikiem wielu różnych czynników, takich jak odchylenia anatomiczne, guzy, polipy, alergie, przerośnięty migdałek gardłowy oraz powiększone migdałki, przerośnięty języczek lub wydłużone podniebienie miękkie.3-6

Laserowe leczenie chrapania i bezdechu sennego

January 20, 2016

Szacuje się, że ok. 30-50% populacji USA ma problem z chrapaniem, a prawie 1/3 cierpi na bezdech senny. Jednak tylko 5% pacjentów zostało zdiagnozowanych i poddanych leczeniu.1,2 Zarówno chrapanie, jak i bezdech senny wynikają z obstrukcji dróg oddechowych. Może to być wynikiem wielu różnych czynników, takich jak odchylenia anatomiczne, guzy, polipy, alergie, przerośnięty migdałek gardłowy oraz powiększone migdałki, przerośnięty języczek lub wydłużone podniebienie miękkie.3-6

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 1, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International