Dental Tribune Poland
Clinical
Zastosowanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego w terapii bólu pozabiegowego

January 4, 2017

W okresie pozabiegowym zależy nam na szybkim opanowaniu objawów pooperacyjnych, w szczególności bólu pooperacyjnego. Często w tym celu wykorzystuje się biostymulacyjne działanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego. Laseroterapia biostymulacyjna jest skuteczną metodą zwalczania bólu po zabiegach osteosyntezy stabilnej żuchwy i stanowi cenne uzupełnienie kompleksowego leczenia w okresie pooperacyjnym, zwiększając komfort życia pacjentów.

Zastosowanie masy bogatopłytkowej we wspomaganiu leczenia chirurgicznego torbieli zębopochodnych kości szczękowych

December 21, 2016

Autorzy przedstawiają doświadczenia własne w chirurgicznym leczeniu zębopochodnych torbieli kości szczękowych. W latach 2011-2015 leczono w poradni chirurgii stomatologicznej 40 chorych z wstępnie rozpoznanymi klinicznie i histologicznie torbielami. Wyłuszczono 41 zmian i potwierdzono początkowe rozpoznanie w ostatecznym badaniu histopatologicznym. We wspomaganiu gojenia ubytków kostnych stosowano z dobrym efektem klinicznym masę bogatopłytkową w połączeniu lub bez użycia biomateriałów. Nie zaobserwowano zaburzonego gojenia kości z powstaniem tkanki łącznej włóknistej.

advertisement
Kompleksowa terapia implantologiczna z zastosowaniem CBCT, technik augmentacyjnych i CAD/CAM

November 7, 2016

Artykuł przedstawia kompleksowe podejście do leczenia skomplikowanego przypadku z zastosowaniem nowoczesnej wiedzy i diagnostyki. Wykorzystano diagnozowanie za pomocą zdjęcia pantomograficznego, tomografii stożkowej CBCT i skanowania wewnątrzustnego. W procesie leczenia po ekstrakcji nastąpiła natychmiastowa implantacja z natychmiastowym opóźnionym obciążeniem. Uzupełnienie tymczasowe zostało wykonane wg wirtualnego projektu. Po okresie integracji implantów zastosowano łączniki indywidualne oraz mosty PFM wykonane w technologii CAD/CAM.

Kompleksowa terapia implantologiczna z zastosowaniem CBCT, technik augmentacyjnych i CAD/CAM

November 7, 2016

Artykuł przedstawia kompleksowe podejście do leczenia skomplikowanego przypadku z zastosowaniem nowoczesnej wiedzy i diagnostyki. Wykorzystano diagnozowanie za pomocą zdjęcia pantomograficznego, tomografii stożkowej CBCT i skanowania wewnątrzustnego. W procesie leczenia po ekstrakcji nastąpiła natychmiastowa implantacja z natychmiastowym opóźnionym obciążeniem. Uzupełnienie tymczasowe zostało wykonane wg wirtualnego projektu. Po okresie integracji implantów zastosowano łączniki indywidualne oraz mosty PFM wykonane w technologii CAD/CAM.

Czujność onkologiczna w leczeniu implantoprotetycznym – wirus brodawczaka ludzkiego HPV

October 14, 2016

HPV jest heterogenną grupą małych wirusów (52-55 nm) należących do rodziny papillomawirusów. Do tej pory zidentyfikowano ponad 170 typów wirusa. HPV uchodzi za jedną z czołowych przyczyn rozwoju nowotworów głowy i szyi. Brak jest dostępnych publikacji dotyczących wskazań i przeciwskazań w leczeniu implantologicznym, istotna jest jednak dodatkowa kontrola błony śluzowej jamy ustnej i czujność onkologiczna po leczeniu implantoprotetycznym.

advertisement
Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji – rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

October 12, 2016

W artykule przedstawiono sytuacje kliniczne, w których standardowa diagnostyka 2D jest niewystarczająca do postawienia prawidłowej diagnozy i zaplanowania leczenia. Autor szczegółowo opisuje przypadki, w których badania tomografii komputerowej (CBCT) wspomogły proces diagnostyczny i leczniczy.  

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnej żuchwy

October 10, 2016

Braki zębowe powodują zaburzenia funkcji układu stomatognatycznego. W przypadku występowania odpowiedniej liczby własnych zębów można wykonać konwencjonalne uzupełnienia protetyczne stałe lub ruchome. Nie są to rozwiązania idealne. Alternatywa to implanty dentystyczne. Uzupełnienie braków zębowych po częściowej lub całkowitej utracie zębów naturalnych z ich pomocą stwarza możliwości nieosiągalne konwencjonalnymi metodami protetycznymi.

Precyzyjna ocena obecności, lokalizacji i rozmiaru zmian okołowierzchołkowych z wykorzystaniem CBCT

October 5, 2016

W 1985 r. W. Röntgen odkrył nowy rodzaj promieniowania i diagnostyka w medycynie nabrała nowego wymiaru. Zastąpienie kliszy czujnikami cyfrowymi skróciło czas ekspozycji na promieniowanie, a jego dawka uległa znacznej redukcji, zwiększając bezpieczeństwo badania. Uważa się, iż w stomatologii zdjęcia rtg są konieczne dla postawienia prawidłowej diagnozy. Niestety, klasyczna radiologia stomatologiczna posiada ograniczenia spowodowane anatomią twarzoczaszki.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International