Dental Tribune Poland
Clinical
Leczenie mucoceli laserem the Er:YAG – opis przypadku

February 19, 2016

Mucocele to rodzaj obrzęku śluzówki spowodowanego przerwaniem przewodu gruczołu ślinowego i nagromadzeniem mucyny w otaczających tkankach miękkich. Zmiana tego typu występuje głównie na błonie śluzowej jamy ustnej dzieci oraz młodych dorosłych, a jej powodem często bywa miejscowy uraz.

Alternatywna metoda wzajemnej stabilizacji transferów przy wykonywaniu wycisków

February 12, 2016

Leczenie implantologiczne jest przewidywalną metodą odbudowy brakujących zębów, która jest stosowana w celu rehabilitacji protetycznej pacjentów z brakami częściowymi lub całkowitymi. W czasie leczenie implantoprotetycznego niezbędne jest pobranie idealnego wycisku pod przyszłe uzupełnienie protetyczne oparte na implantach. W niniejszym artykule przedstawiono alternatywną metodę wzajemnej stabilizacji transferów przy wykonywaniu wycisków pod uzupełnienia stałe oparte na wszczepach śródkostnych. Na zdjęciach zewnątrzustnych przedstawiono krok po kroku prezentowaną metodę pobierania wycisku.

advertisement
Alternatywna metoda wzajemnej stabilizacji transferów przy wykonywaniu wycisków

February 12, 2016

Leczenie implantologiczne jest przewidywalną metodą odbudowy brakujących zębów, która jest stosowana w celu rehabilitacji protetycznej pacjentów z brakami częściowymi lub całkowitymi. W czasie leczenie implantoprotetycznego niezbędne jest pobranie idealnego wycisku pod przyszłe uzupełnienie protetyczne oparte na implantach. W niniejszym artykule przedstawiono alternatywną metodę wzajemnej stabilizacji transferów przy wykonywaniu wycisków pod uzupełnienia stałe oparte na wszczepach śródkostnych. Na zdjęciach zewnątrzustnych przedstawiono krok po kroku prezentowaną metodę pobierania wycisku.

Numeryczna weryfikacja problematyki mocowania protezy całkowitej dolnej wspartej o 1 lub 2 wszczepy

February 5, 2016

Możliwość wykorzystania pojedynczego implantu jako elementu kotwiczącego dla dolnej protezy całkowitej wydaje się być alternatywą dla postępowania standardowego zakładającego wsparcie protezy ruchomej o 2 wszczepy. Koncepcja ta zwiększa zakres wykorzystania tej metody u pacjentów, u których z powodu różnych ograniczeń nie można zastosować postępowania klasycznego. Dotyczy to przypadków skrajnej atrofii podłoża kostnego, specyficznego przebiegu pęczka naczyniowo-nerwowego, deformacji pola protetycznego po terapii nowotworowej czy deficytu ekonomicznego.

Numeryczna weryfikacja problematyki mocowania protezy całkowitej dolnej wspartej o 1 lub 2 wszczepy

February 5, 2016

Możliwość wykorzystania pojedynczego implantu jako elementu kotwiczącego dla dolnej protezy całkowitej wydaje się być alternatywą dla postępowania standardowego zakładającego wsparcie protezy ruchomej o 2 wszczepy. Koncepcja ta zwiększa zakres wykorzystania tej metody u pacjentów, u których z powodu różnych ograniczeń nie można zastosować postępowania klasycznego. Dotyczy to przypadków skrajnej atrofii podłoża kostnego, specyficznego przebiegu pęczka naczyniowo-nerwowego, deformacji pola protetycznego po terapii nowotworowej czy deficytu ekonomicznego.

advertisement
Leczenie zachowawcze dużych kamieni gruczołów ślinowych w śliniance podżuchwowej

January 29, 2016

Chirurgiczne leczenie chorób gruczołów ślinowych zawsze stanowiło wyzwanie ze względu na istnienie dużego ryzyka uszkodzenia nerwu, wystąpienia dolegliwości bólowych oraz powikłań. Niniejszy opis przypadku przedstawia innowacyjną technikę z użyciem lasera Erbium (Er;Cr:YSGG, 2780 nm) w warunkach ambulatoryjnych, która może stanowić alternatywną metodę usuwania kamicy ślinianek.

Leczenie zachowawcze dużych kamieni gruczołów ślinowych w śliniance podżuchwowej

January 29, 2016

Chirurgiczne leczenie chorób gruczołów ślinowych zawsze stanowiło wyzwanie ze względu na istnienie dużego ryzyka uszkodzenia nerwu, wystąpienia dolegliwości bólowych oraz powikłań. Niniejszy opis przypadku przedstawia innowacyjną technikę z użyciem lasera Erbium (Er;Cr:YSGG, 2780 nm) w warunkach ambulatoryjnych, która może stanowić alternatywną metodę usuwania kamicy ślinianek.

Laserowe leczenie chrapania i bezdechu sennego

January 20, 2016

Szacuje się, że ok. 30-50% populacji USA ma problem z chrapaniem, a prawie 1/3 cierpi na bezdech senny. Jednak tylko 5% pacjentów zostało zdiagnozowanych i poddanych leczeniu.1,2 Zarówno chrapanie, jak i bezdech senny wynikają z obstrukcji dróg oddechowych. Może to być wynikiem wielu różnych czynników, takich jak odchylenia anatomiczne, guzy, polipy, alergie, przerośnięty migdałek gardłowy oraz powiększone migdałki, przerośnięty języczek lub wydłużone podniebienie miękkie.3-6

advertisement
Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International