Dental Tribune Poland

5. Kongres BEGO Implant Systems

By Dental Tribune Polska
July 17, 2014

Na początku października (3-4.10.2014 r.) w hotelu Holiday Inn Warszawa-Józefów odbędzie się kolejna edycja Kongresu BEGO Implant Systems. Organizatorem spotkania jest firma Denon Dental.

Patronat Naukowy nad kongresem sprawują OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej) i PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne). W Komitecie Naukowym zasiądą: prof. Ryszard Koczorowski (Przewodniczący), dr n. med. Mariusz Duda – Prezes PSI (Przewodniczący), prof. Andrzej Wojtowicz – Przewodniczący OSIS-EDI (Współprzewodniczący Komitetu Naukowego), a także: prof. Stefan Schultze-Mosgau, dr n. med Juliusz Minakowski oraz dr n. med. Tomasz Piętka.

Jak zawsze, organizatorzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny spotkania, potwierdzony z jednej strony eksperckim składem Komitetu Naukowego, z drugiej programem kongresu. Wśród tematów, które zostana szczegółowo omówione w czasie październikowego spotkania znajdą się m.in.:

  • „Leczenie implantoprotetyczne w trudnych przypadkach klinicznych”
  • „What went wrong – 100 błędów implantologicznych i implantoprotetycznych: błędy małe, błędy średnie, błędy duże, pech”
  • „Biologia czy przypadek – sukces w implantologii”.

Poza zagadnieniami ściśle implantologicznymi, omówione zostaną także kwestie związane codzienną praktyka lekarza dentysty, np.: relacje z pacjentem implantologicznym, fotografia stomatologiczna oraz zastosowanie technologii CAD/CAM w implantologii.

Patronem medialnym wydarzenia, podobnie jak w latach poprzednich jest Dental Tribune International, wydawca wielu prestiżowych tytułów z różnych dziedzin stomatologii, m.in. kwartalnika Implants.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.dental.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International