Stomatologia przygotować się na przyszłe kryzysy

Search Dental Tribune

Badania pokazują, że stomatologia musi się przystosować, aby przygotować się na przyszłe kryzysy

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Palestyny ​​sugeruje, że medyczny model stomatologii może lepiej przygotować zespoły dentystyczne na przyszłe kryzysy zdrowotne. (Zdjęcie: DisobeyArt / Shutterstock)
Jeremy Booth, Dental Tribune International

By Jeremy Booth, Dental Tribune International

pią. 30 kwietnia 2021

save

W badaniu z maja 2020 r. zapytano lekarzy dentystów z rejonu Zachodniego Brzegu o ich gotowość do wznowienia rutynowej opieki dentystycznej po zamknięciu gabinetu, który był konieczny w wyniku pandemii SARS-CoV-2. W lutym tego roku naukowcy opublikowali badanie, w którym stwierdzono, że wyzwania, które pojawiły się podczas pandemii, pokazały, że stomatologia musi się dostosować, aby być lepiej przygotowanym na przyszłe kryzysy.

Naukowcy z Uniwersytetu Al-Quds w Jerozolimie, palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w Ramallah i Uniwersytetu Iowa w Iowa City w USA przebadali 488 dentystów praktykujących na Zachodnim Brzegu. Uczestnicy zostali zapytani o to, jak postrzegają zagrożenia związane z COVID-19, ich poziom przygotowania do podsumowania świadczenia planowej opieki stomatologicznej, jak pewni siebie czują się lecząc pacjentów podejrzewanych o COVID-19 oraz o szereg czynników związanych z poziomem zaufania. W badaniu zbadano również postrzeganie przez uczestników własnej stabilności finansowej w czasach pandemii.

Prawie 60% respondentów stwierdziło, że czują się nieprzygotowani do ponownego otwarcia gabinetu dentystycznego. Jeśli chodzi o leczenie pacjentów z COVID-19, około 13% respondentów stwierdziło, że nie mają pewności siebie, a prawie dwie trzecie (64%) stwierdziło, że mają niewielkie lub umiarkowane zaufanie. Autorzy odkryli, że dentyści, którzy przeszli szkolenie w zakresie kontroli zakażeń - lub specjalne szkolenie związane z COVID-19 - zgłaszali wyższy poziom pewności siebie. Prawie 75% respondentów stwierdziło, że trudności finansowe, z jakimi się borykali, były tak duże, że nie byli w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych.

Dentyści w Palestynie nie zostali włączeni w system walki z pandemią - ponad 18% respondentów stwierdziła, że ich oferta pomocy nie została przyjęta. Około 19% stwierdziło, że chciała zgłosić się na ochotnika, ale nie wiedzieli jak mogliby się zaangażować. Zdecydowana większość (89,7%) respondentów uważała, że ​​ich rolą w odpowiedzi na pandemię było pilne udzielenie pacjentom opieki stomatologicznej i edukacja innych na temat COVID-19 (82,4%).

„Medyczny model stomatologii wymaga od dentystów kompetencji w wielu medycznych aspektach zdrowia. Te kompetencje przygotowałyby dentystów do większej chęci do służby w razie pandemii i innych kryzysów zdrowotnych” - Dr Elham Kateeb, Al-Quds University

„Dane z tego badania podkreślają kruchość prywatnej praktyki dentystycznej w sytuacjach nieprzewidywalnych. Wyzwania etyczne, zdrowotne i finansowe, które pojawiły się podczas COVID-19, wymagają od dentystów dostosowania się i lepszego przygotowania do stawienia czoła przyszłym kryzysom” - napisali autorzy. Powiedzieli, że wyniki badań podkreślają fakt, że stomatologia jest wykonywana w oderwaniu od innych form opieki zdrowotnej. Autorzy zwrócili uwagę, że dentyści w badanej próbie rzadko brali udział w działaniach związanych z reakcją na pandemię, a tylko 58% ankietowanych współpracowało ze współpracownikami medycznymi w celu uzyskania informacji o SARS-CoV-2 i COVID-19.

W ankiecie przeprowadzonej wśród 488 dentystów praktykujących na Zachodnim Brzegu w Palestynie 60% potwierdziło, że dentyści czują się nieprzygotowani do ponownego otwarcia swoich klinik dentystycznych po pierwszej zamknięciu w 2020 r. (Zdjęcie: Elham Kateeb)

„Stomatologia tradycyjnie skupiała się prawie wyłącznie na modelu opieki zachowawczej i rehabilitacyjnej, zamiast promować zdrowie i dobre samopoczucie poszczególnych osób, pozostawiając dentystom ograniczoną zdolność reagowania lub pełnego wykorzystania w poważnym kryzysie zdrowotnym” - stwierdzili autorzy. „Przyszłość stoi przed wyzwaniem lepszej integracji opieki stomatologicznej z podstawową i specjalistyczną opieką medyczną. Taka integracja zapewni, że zdrowie jamy ustnej będzie traktowane jako ważna część ogólnego stanu zdrowia jednostek i nie będzie ignorowane” - podsumowali.

Główny autor badania, dr Elham Kateeb, profesor nadzwyczajny zdrowia publicznego stomatologii na Uniwersytecie Al-Quds, powiedziała Dental Tribune International: „Dentyści w naszym badaniu postrzegają swoją główną rolę w pandemii jako świadczeniodawcy pilnej opieki dentystycznej, a w mniejszym stopniu jako pracownicy na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Myślę, że wynika to po prostu ze sposobu, w jaki szkolimy naszych dentystów na całym świecie, ponieważ edukacja dentystyczna jest całkowicie oddzielona od edukacji medycznej w większości instytucji edukacyjnych”.

Kontynuowała: „Obecny model szkoli dentystów, aby byli kompetentni w leczeniu uzębienia w oderwaniu do reszty ciała. Niewiele uwagi poświęca się medycznemu modelowi stomatologii, który zajmuje się oceną ryzyka, diagnostyką chorób, profilaktyką, minimalną interwencją i integracją planów leczenia zdrowia jamy ustnej w planach dotyczących ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi. Nauczanie medycznego modelu stomatologii wymaga od dentystów kompetencji w wielu medycznych aspektach zdrowia. Te kompetencje przygotowałyby dentystów do większej chęci do służby w razie pandemii i innych kryzysów zdrowotnych”.

„Byłoby bardzo interesujące, gdybyśmy ocenili programy nauczania w różnych instytucjach, aby zobaczyć, jak dużą wagę przykłada się do szkoleń regeneracyjnych i rehabilitacyjnych, a ile na diagnostykę chorób, promocję zdrowia, zdrowie publiczne i powiązanie ze zdrowiem ogólnoustrojowym i jamy ustnej”. - skomentowała Kateeb.

Badanie zatytułowane „Ponowne otwarcie gabinetów dentystycznych na rutynową opiekę w związku z pandemią COVID-19: raport z Palestyny” zostało opublikowane w Internecie 13 lutego 2021 r. W International Dental Journal przed zamieszczeniem w numerze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement