Badanie FDI: Tylko kilka krajów umożliwia dentystom podawanie szczepionek SARS-CoV-2

Niedawne międzynarodowe badanie przez FDI World Dental Federation ujawniło, że dwie trzecie krajów nie zezwala dentystom na podawanie szczepionek SARS-CoV-2. (Zdjęcie: Leremy / Shutterstock)
Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

By Iveta Ramonaite, Dental Tribune International

Wed. 17. March 2021

save

Lekarze dentyści są pracownikami pierwszej linii, którzy zapewniają podstawową opiekę zdrowotną. W związku z tym w wielu krajach zostali oni objęci priorytetowymi szczepieniami. Ale co z zezwoleniem dentystom na podawanie szczepionek SARS-CoV-2? Niedawne badanie przeprowadzone przez Światową Federację Stomatologiczną FDI ujawniło, że tylko jedna trzecia badanych krajów zezwala na podawanie szczepionek przez dentystów. W świetle wyników tego badania, FDI wzywa kraje do umożliwienia dentystom podawania szczepionek, w celu przyspieszenia procesu szczepień.

Szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 są uważane przez wielu za kluczowe, ponieważ mogą pomóc w złagodzeniu obostrzeń i środków kontroli, które są stosowane w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wydała już zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach trzech szczepionek: opracowanym przez BioNTech i Pfizer, Moderna oraz niedawno Janssen. W Europie, oprócz szczepionek BioNTech, Pfizer i Moderna, szczepionka firmy AstraZeneca została niedawno zaakceptowana przez Komisję Europejską jako bezpieczna i skuteczna. Według Światowej Organizacji Zdrowia, obecnie 262 szczepionek jest w fazie przedklinicznej lub klinicznej, a FDI niedawno podało, że do końca stycznia 2021 r. Podano około 100 milionów dawek szczepionki SARS-CoV-2 w ponad 50 krajach.

Wrażliwe grupy jak np. osoby starsze, pracownicy służby zdrowia, są jednymi z pierwszych, które otrzymują szczepionkę. Dentyści regularnie kontaktują się z pacjentami na temat ich zdrowia jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia oraz przeszli intensywne szkolenie w dziedzinie medycyny, dlatego FDI uważa, że ​​są dobrze przygotowani do wspierania krajowych programów szczepień przeciwko COVID-19. Jednak badanie wykazało, że władze wielu krajów członkowskich nie podziela tej opinii.

Wyniki ankiety

Badanie obejmowało 57 członków krajowych stowarzyszeń stomatologicznych z całego świata i było wspomagane przez zespół zadaniowy FDI ds. COVID-19. Okazało się, że prawie dwie trzecie krajów, które udzieliły odpowiedzi, nie udzieliło dentystom pozwolenia na podawanie szczepionek SARS-CoV-2 w ramach krajowych strategii wprowadzania szczepionek. Kraje europejskie, które nie zezwalają dentystom na podawanie szczepionki, to Szwajcaria, Portugalia, Austria, Dania, Słowacja i Rosja.

Według FDI l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes (National College of Dental Surgeons), francuski rząd wezwał do zezwolenia dentystom na prowadzenie szczepień, ale bez powodzenia. Dyskusje toczą się również w Hiszpanii, Szwecji, Irlandii, Australii, Kenii, Hongkongu i Niemczech, jak zauważyły ​​FDI.

„Zdrowie jamy ustnej jest podstawowym składnikiem ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, a higiena jamy ustnej jest podstawową usługą publiczną” - powiedział w komunikacie dr Gerhard Konrad Seeberger, prezes FDI World Dental Federation. „Należy dołożyć starań, aby umożliwić dentystom podawanie szczepionek COVID-19, gdy jest to możliwe w ramach krajowego ustawodawstwa i przepisów, oraz przy minimalnych zakłóceniach w świadczeniu usług opieki zdrowotnej” - kontynuował.

Zgodnie z wynikami ankiety, kraje, które udzieliły zezwolenia na podawanie szczepionek dla tego zawodu, to Kambodża, Kolumbia, Egipt, Indie, Indonezja, Liban, Nigeria, Serbia, Słowenia i Wielka Brytania. W Stanach Zjednoczonych obecnie około 20 stanów zezwala dentystom na podawanie szczepionek SARS-CoV-2. FDI zauważyło, że niektóre z wyżej wymienionych krajów nie zezwalały wcześniej dentystom na podawanie szczepionek, a przynajmniej nie zezwalały na szczepionkę przeciw grypie.

Oprócz podawania szczepionek przez dentystów, badanie dotyczyło również priorytetyzacji tej grupy w programach wprowadzania szczepionek na SARS-CoV-2. Zgodnie z ustaleniami 53% krajów, które udzieliły odpowiedzi, stwierdziło, że dentyści zostaną zaliczeni do grup szczepień priorytetowych, 12% stwierdziło, że nie, a 18% odpowiedziało, że program szczepień i ustalenie grup priorytetowych nadal nie zostały zakończone. Kraje, które nie uwzględniły dentystów w pierwszej fazie wdrażania szczepionki SARS-CoV-2, to Kambodża, Kolumbia, Kazachstan, Rumunia, Arabia Saudyjska, Korea Południowa i Tajlandia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *