Dental Tribune Poland
Pomimo związku między zapaleniem przyzębia a nadciśnieniem, naukowcy twierdzą, że należy zrobić więcej, aby zrozumieć i leczyć ten problem. (Zdjęcie: Antonio Guillem / Shutterstock)

Badanie kwestionuje wpływ terapii przyzębia na nadciśnienie

By Dental Tribune International
October 19, 2020

Dyskusja na temat związku między zapaleniem przyzębia a nadciśnieniem nie jest nowa. Uznając to oraz fakt, że wciąż nie ma wystarczających dowodów, aby ustalić związek przyczynowy, autorzy badania, w którym badana jest korelacja, uważają, że potrzeba więcej randomizowanych testów, aby określić wpływ terapii periodontologicznej na leczenie nadciśnienia.

W badaniu meta-danych zespół naukowców z University College London (UCL) Eastman Dental Institute przeanalizował wyniki z łącznie 81 prac z 26 krajów, aby sprawdzić, czy istnieje wyraźny związek między zapaleniem przyzębia a nadciśnieniem. Analizując wyniki, naczelny autor prof. Francesco D’Aiuto z oddziału periodontologii UCL powiedział: „Zaobserwowaliśmy liniową zależność - im cięższe jest zapalenie przyzębia, tym większe prawdopodobieństwo nadciśnienia. Odkrycia sugerują, że pacjenci z chorobami dziąseł powinni być informowani o ryzyku i udzielani porad dotyczących zmian stylu życia, aby zapobiec nadciśnieniu, takich jak ćwiczenia i zdrowa dieta”.

 

Scroll down
advertisement

Pomimo tego związku D’Aiuto uważa, że ​​proces leczenia jest bardziej złożony niż tylko terapia przyzębia. Wyniki wykazały, że tylko w pięciu z 12 badań interwencyjnych uwzględnionych w przeglądzie nastąpiło obniżenie ciśnienia krwi po leczeniu przyzębia, a zmiany wystąpiły nawet u osób z prawidłowym poziomem ciśnienia krwi.

„Dowody sugerujące, że terapia przyzębia może obniżyć ciśnienie krwi, nie są rozstrzygające. W prawie wszystkich badaniach interwencyjnych ciśnienie krwi nie było głównym wynikiem. Potrzebne są randomizowane badania, aby określić wpływ terapii przyzębia na ciśnienie krwi” - wyjaśnił D’Aiuto.

Jednak pomimo tego, że jury wciąż nie wypowiada się na temat skutków leczenia przyzębia u pacjentów z nadciśnieniem, zapalenie przyzębia nadal dotyka ponad 50% światowej populacji, a wysokie ciśnienie krwi jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów. Mając to na uwadze, D’Aiuto zauważył, że rozsądne jest udzielanie porad dotyczących zdrowia jamy ustnej osobom z nadciśnieniem.

Badanie zatytułowane „Zapalenie przyzębia wiąże się z nadciśnieniem tętniczym: przegląd systematyczny i metaanaliza” zostało opublikowane online w Cardiovascular Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International