Dental Tribune Poland
Badanie potwierdziło znaczny wpływ psychologiczny, jaki COVID-19 miał na chińskich świadczeniodawców opieki dentystycznej w nagłych wypadkach we wczesnych stadiach pandemii. (Zdjęcie: MATAYAMILA / Shutterstock)

Badanie pokazuje psychologiczny wpływ COVID-19 na chińskich dentystów

By Dental Tribune International
June 26, 2021

SZANGHAJ, Chiny: Biorąc pod uwagę, że SARS-CoV-2 pochodzi z Chin, zrozumiałe jest, że krajowi dostawcy opieki dentystycznej w nagłych wypadkach doświadczyli ogromnego obciążenia psychicznego od czasu odkrycia wirusa. Badanie tych pracowników miało na celu lepsze zrozumienie, w jaki sposób te doświadczenia wpłynęły na nich. Wyniki badania potwierdziły potrzebę korzystania z usług wsparcia psychologicznego w tak trudnych czasach.

Aby przeprowadzić badanie, naukowcy stworzyli przekrojową ankietę, która została przeprowadzona online w dniach 3-10 kwietnia 2020 r. za pomocą anonimowych kwestionariuszy. Uczestnicy zostali zrekrutowani z około 100 placówek medycznych w całych Chinach przy pomocy komitetu ratunkowego Chińskiego Towarzystwa Stomatologicznego i zebrano 969 ważnych odpowiedzi.

Zdecydowanie najczęstszym zgłaszanym problemem psychologicznym był stres, a 66,2% respondentów stwierdziło, że ucierpiało na nim w wyniku pandemii. Na depresję wskazało 13,4% respondentów, natomiast 8,5% zgłosiło zespół stresu pourazowego (PTSD) spowodowany pracą w tym czasie. Z jednej strony lęk dotknął 7,1% ankietowanych lekarzy stomatologów, z drugiej zaś 33,7% nie zgłosiło stanów psychicznych wynikających z pandemii COVID-19.

Dalsza analiza zebranych danych wykazała, że ​​istniejąca wcześniej choroba fizyczna wiązała się z wyższym ryzykiem depresji i lęku. Ponadto autorzy stwierdzili: „Poczucie strachu, bezradności lub przerażenia wynikające z możliwości zarażenia się COVID-19 prezentowało statystycznie istotne różnice w psychologicznych skutkach depresji, lęku, odczuwanego stresu i PTSD”.

„Badania te wypełniają lukę w literaturze na temat psychologicznych reakcji chińskich dentystów podczas epidemii wirusa i kładą podwaliny pod ustalenie związku przyczynowego między chorobami zakaźnymi a występowaniem chorób psychicznych” – zauważyli autorzy.

Dodali: „Ponadto pomaga ulepszyć programy wsparcia psychologicznego dla pracowników opieki dentystycznej i sugeruje skupienie się na przygotowaniu i interwencjach, aby wspomóc powrót do zdrowia psychicznego po możliwym narażeniu na źródła infekcji”.

Badanie zatytułowane "Psychological impact of the COVID-19 pandemic on emergency dental care providers on the front lines in China" zostało opublikowane online w czerwcowym wydaniu International Dental Journal z czerwca 2021 roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International