Dental Tribune Poland
Deklaracja federalna zezwala teraz licencjonowanym dentystom w całym kraju na szczepienie społeczeństwa przeciwko COVID-19, niezależnie od przepisów stanowych, które tego zabraniają.(Zdjęcie: Lisa Ferdinando, sekretarz obrony USA)

HHS upoważnia dentystów i studentów stomatologii do podawania szczepionek COVID-19

By Dental Tribune USA
March 16, 2021

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (HHS) zmienia oświadczenie dot. sytuacji nadzwyczajnych zgodnie z Ustawą „o gotowości publicznej i gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych”, aby zezwolić m. in. Lekarzom dentystom i studentom stomatologii, na szczepienie pacjentów przeciw COVID-19 w całym kraju.

Do tej pory 28 stanów już zwerbowało dentystów do podawania szczepionek COVID-19 podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego COVID-19. Deklaracja federalna zezwala licencjonowanym dentystom w całym kraju na szczepienie społeczeństwa przeciwko COVID-19, niezależnie od przepisów stanowych, które uniemożliwiają wykonywania takich procedur.

Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne wysłało 11 lutego list do HHS w tej sprawie, a ADA było również częścią listu z września 2020 r. z prośbą o ujednolicone przepisy dot. odpowiedzialności.

„Dentyści mają już niezbędną wiedzę i umiejętności do podawania szczepionek i obserwowania skutków ubocznych - i wielu robi to codziennie” - napisał prezes ADA Daniel J. Klemmedson, lekarz medycyny i dyrektor wykonawczy ADA Kathleen T. O'Loughlin, DMD, w liście z lutego. „Lekarze dentyści są dobrze wykształceni w zakresie anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka oraz przeszkoleni w zakresie stosowania wewnątrzustnego znieczulenia miejscowego. Prawdopodobnie trudniej jest spowodować blokadę nerwu zębodołowego dolnego wewnątrz jamy ustnej niż zaszczepić odsłoniętą rękę i opanować wszelkie skutki uboczne”.

Biały Dom podał, że 11 marca administracja powiększy pulę wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą mogli wykonywać infekcje, m. in. o dentystów. Podczas przemówienia prezydenckiego prezydent Joe Biden ogłosił cel, aby „każdy dorosły w USA mógł zostać zaszczepiony nie później niż 1 maja”. Przyrzekł również zwiększyć liczbę miejsc, w których Amerykanie mogą zostać zaszczepieni, w tym zwiększyć całkowitą liczbę uczestniczących ośrodków zdrowia do 950 i planuje podwoić liczbę zarządzanych przez federację centrów masowych szczepień.

Ustawa o gotowości publicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz ustawa o PREP zezwala Sekretarzowi ds. Zdrowia i Opieki Społecznej na wydanie oświadczenia w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego. Niniejsze oświadczenie zapewnia tymczasową ochronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności deliktowej (z wyjątkiem umyślnego winy) osobom lub organizacjom zaangażowanym w produkcję, dystrybucję lub wydawanie medycznych środków zaradczych, które mogą obejmować szczepionki. Niniejsze oświadczenie może zostać zmienione, jeśli wymagają tego okoliczności.

Podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego COVID-19 po raz pierwszy deklarację wydał w styczniu 2020 r. były sekretarz HHS Alex Azar.

11 marca pełniący obowiązki sekretarza HHS Norris Cochran zmienił deklarację, aby wyznaczyć dodatkowych pracowników służby zdrowia, w tym dentystów i studentów, jako „osoby wykwalifikowane”, które są upoważnione do podawania szczepionek przeciw COVID-19.

Inni wykwalifikowane grupy to położne, ratownicy medyczni, asystenci lekarzy, terapeuci oddechu, podiatrzy, optycy i weterynarze. Zmieniona deklaracja obejmuje również emerytowanych lub niepraktykujących świadczeniodawców opieki zdrowotnej, którzy mieli aktywne licencje lub certyfikaty w ciągu ostatnich pięciu lat, o ile byli w dobrej kondycji, zanim licencja stała się nieaktywna, wygasła lub utraciła ważność.

ADA stworzyła zestawienie informacji dla dentystów i członków zespołu dentystycznego na temat statusu i bezpieczeństwa szczepionek COVID-19, dostępne tutaj. ADA nadal monitoruje rozwój wydarzeń związanych z autoryzacją i podawaniem szczepionek COVID-19 w imieniu zawodu i społeczeństwa. Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź witrynę ADA.org/virus.

Aby uzyskać więcej informacji o działaniach ADA na rzecz obrony podczas COVID-19, odwiedź stronę ADA.org/COVID19Advocacy.

(Źródło: American Dental Association)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International