Dental Tribune Poland

Praktyczny kursy implantologiczny z chirurgią na żywo

By Bicon Poland
October 11, 2019

„Małoinwazyjne metody leczenia implantoprotetycznego, ochrona struktur anatomicznych szczęki i żuchwy kluczem do sukcesu w utrzymaniu funkcji i najwyższej estetyki pracy protetycznej na przestrzeni wielu lat” – praktyczny kurs implantologiczny z chirurgią na żywo odbędzie się w Gdyni 16 listopada br.

Podczas kursu uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki, które będą mogli wykorzystać w codziennej praktyce oraz odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: 

- jak ograniczyć konieczność przeprowadzania zabiegów okołoimplantacyjnych, 

- jak chronić ważne struktury anatomiczne (zatokę szczękową, pęczek naczyniowo-nerwowy żuchwy), 

- jak poszerzyć wskazania do implantacji, 

- jak ograniczyć ryzyko powikłań, 

- jak skrócić czas leczenia, 

- jak uzyskać trwały, doskonały efekt końcowy w leczeniu implantoprotetycznym.

Techniki prezentowane w czasie szkolenia to wypracowane i sprawdzone na przestrzeni lat małoinwazyjne, bezpieczne i skuteczne metody leczenia pacjentów borykających się z brakami uzębienia. Zabiegi odbędą się na żywo, a wszystkie procedury lecznicze wykonają uczestnicy kursu w asyście prowadzącej specjalisty chirurgii stomatologicznej, dr n.med. Katarzyny Maciejewskiej.

Celem organizatorów i prowadzącej szkolenie jest praktyczne podniesienie umiejętności lekarza dentysty przeprowadzającego procedury zabiegowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony struktur witalnych pacjenta, skrócenia czasu leczenia przy jednoczesnym utrzymaniu funkcjonalności i najwyższej estetyki wykonanej pracy. Stąd też fundamentalną częścią kursu są zabiegi implantacyjne wykonywane bezpośrednio przez uczestników kursu u pacjentów pod opieką prowadzących. Zabiegi poprzedza prezentacja.

Kurs został przygotowany przy współpracy ekspertów z dziedziny chirurgii, protetyki stomatologicznej i periodontologii takich, jak: prof. Rolf Ewers, prof. Mauro Marincola, prof. Giorgio Lombardoi i w oparciu o doświadczenia własne oraz potrzeby sygnalizowane ze strony lekarzy z całego świata, specjalizujących się w leczeniu implantoprotetycznym. To w sumie ponad 30 lat doświadczeń, którymi specjaliści podzielą się z uczestnikami kursu. Jednocześnie kurs stanowi interaktywną platformę wymiany doświadczeń własnych.

Kurs odbędzie się 16 listopada br. w Gdyni, w klinice „An-Med” przy ul. Architektów 11. Z uwagi na komfort pracy liczba uczestników ograniczona jest do 6 osób. Początek kursu: godz.10.00, przewidywane zakończenie: godz. 17.00. Cena kursu: 2.500 zł brutto.

Szczegółowe informacje pod nr. tel.: 695 592 169 i 601 333 991.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International