Dental Tribune Poland

Unikatowa powierzchnia Laser Lok® na implancie i nadbudowie!

By Dental Tribune Poland
March 26, 2020

Z punktu widzenia estetyki w obszarach odcinka przedniego i bocznego, szczególną uwagę koncentrujemy na osteointegracji implantu i maksymalnym zachowaniu kości i szczelności łączenia. Tymczasem łączniki muszą być pomocne w stworzeniu strefy biologicznego uszczelnienia łącznotkankowego chroniącego kość na szczycie wyrostka i zmniejszać głębokość szczeliny dziąsłowej.

Blisko 15 lat temu w obszarze badań (od 11 lat w sprzedaży), technologia Laser Lok® została zastosowana dodatkowo na nadbudowach protetycznych (estetycznych, multiunitach i stopkach bazowych). Badania udowodniły tworzenie się przyczepu łącznotkankowego ponad poziomem połączenia implant-łącznik i zmniejszenie głębokości szczeliny dziąsłowej. Również poziom kości na szczycie wierzchołka zębodołowego był wyższy w przypadku łączników Laser Lok® niż podczas stosowania łączników standardowych. Uzyskanie tego efektu jest możliwe, ponieważ krawędzie tych łączników posiadają powierzchnię uzdatnioną przy pomocy opatentowanej technologii Laser Lok®. To jedyne łączniki z technologią powierzchni zaprojektowaną z myślą o wytworzeniu przyczepu z tkankami miękkimi.

Więcej publikacji i informacji na ten temat: www.biohoryzont.pl 

Informacje na podstawie publikacji:

  1. Scientific research to clinical reality for crestal bone and soft tissue stability. By Cary A.Shapoff, DDS|Inside Dentistry, September 2011, Volume 7, Issue 8. 
  2. Immediate Placement of Dental Implants in Molar Extraction Sockets: An 11-Year Retrospective Analysis, Richard B. Smith, DDS; Dennis P. Tarnow, DDS; and Guido Sarnachiaro, DDS | Compendium of Continuing Education in Dentistry, March 2019, Volume 40, Issue 3. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International