DT News - Poland - W Sopocie odbywa się Jubileuszowy Kongres OSIS

Search Dental Tribune

W Sopocie odbywa się Jubileuszowy Kongres OSIS

pią. 17 maja 2013

ratować

W czwartek (17.05.2013 r.) w Sopocie rozpoczął się X Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS). Wydarzenie ma szczególny charakter, bowiem w tym roku przypada jubileusz 20-lecia OSIS.

Komitet organizacyjny Kongresu stanowią prof. Andrzej Wojtowicz i prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Komitet naukowy: prof. Andrzej Wojtowicz, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska i prof. Marco Esposito.
„Wspólnie ze współpracującymi w Curriculum OSIS wykładowcami zaprzyjaźnionych uniwersytetów NYU, Harvarda, UCLA oraz EDI i EAO podsumujemy dorobek implantologii. Dla absolwentów 2009-2012 przygotowaliśmy specjalną sesję wprowadzającą do implantologii, a dla doświadczonych implantologów sesje tematyczne „Reasearch & State of The Art” przy wsparciu i we współpracy ze sponsorami Kongresu. Odbędzie się także kolejny Egzamin OSIS na Umiejętność, która wieńczy kształcenie podyplomowe z zakresu Implantologii Stomatologicznej” – mówi prof. Andrzej Wojtowicz.
W programie 2-dniowych obrad znalazły się m.in.:
- Daniel van Steenberghe „Osseointegracja i rehabilitacja implantami: wkład w podniesienie jakości życia”,
- Mitsuo Yamauchi „Nowe perspektywy na regenerację kości”,
- David Harris „EAO Konsensus w zakresie obrazowania i diagnostyki CBCT w implantologii”,
- Christian Berger „EDI Konsensus w zakresie czynników ryzyka i regeneracji”,
- Krzysztof Sidorowicz i Jerzy Sokalski „17 lat obserwacji klinicznych implantów Osteoplant w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii
Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”,
- Michał Jóźwiak i Jerzy Zbożeń „Jeszcze endodoncja czy już implanty?”,
Still Endodontics Or Already Implants ?
- Ophir Fromovich „Powstanie i biologiczna ocena aktywnego kształtu implantu i kliniczne wskazania estetyczne”,
- Ross Towse „Czy płaskie połączenie implant-abutment może być szczelniejsze od stożkowego?”,
- Ziv Mazor „Niekonwencjonalne koncepcje użycia implantów w rehabilitacji implantoprotetycznej”,
- Yvonne Kilanowski „Wieloletnie obserwacje kliniczne implantów cyrkonowych”,
- Wacław Steczko i Jolanta Woźniak „Protetyczne przyczyny niepowodzeń I powikłań leczenia implantoprotetycznego”,
- Marco Esposito „Wiara a dowody naukowe – badania RCT i analizy Cochrane o Emdogain i krótkich implantach”,
- Marzena Dominiak „Chirurgiczne przyczyny niepowodzeń i powikłań leczenia implantoprotetycznego”,
- Cyril Evian „Implantacja natychmiastowa i jej wpływ na funkcję i estetykę”,
- Krzysztof Śliwowski „Natychmiastowe uzupełnienia stałe na implantach”,
- Myron Uhryn „Uzupełnienia na zębach, zębach i implantach? Standard czy kompromis?”,
- Hubert Kubica „Implanty a stany zapalne i choroby przyzębia”,
- Michał Michalik „Laryngologiczne aspekty zabiegów sinus lift”,
- Tadeusz Morawiec „Zastosowanie czynników wzrostu w okołoimplantacyjnej chirurgii regeneracyjnej”,
- Dariusz Pituch „Długoterminowe obserwacje pacjentów z przeszczepami allogennych bloków kostnych”,
- Dariusz Filipek, Rafał Koszowski, Joanna Śmieszek-Wilczewska „Porównanie otwartego i zamkniętego gojenia ran poekstrakcyjnych zaopatrzonych błoną kolagenową”,
- Maciej Jagielak „Kwalifikacja do zabiegów szczękowych i ich timing w leczeniu implantoprotetycznym”.

Jubileuszowy Kongres OSIS potrwa do soboty.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement