Wytyczne dotyczące szczepień personelu stomatologicznego

Search Dental Tribune

Wytyczne dotyczące szczepień personelu stomatologicznego

Zespoły dentystyczne zostały uwzględnione w planach pierwszej fazy programów szczepień w Australii i stanie Kalifornia w USA. (Zdjęcie: Rose Makin / Shutterstock)
Jeremy Booth, Dental Tribune International

Jeremy Booth, Dental Tribune International

wto. 15 grudnia 2020

ratować

Brytyjskie Ministerstwo ds. Zdrowia podało pierwsze dawki szczepionki SARS-CoV-2 opracowanej przez Pfizer i BioNTech, a organy zdrowia publicznego na całym świecie opracowują obecnie dokumenty strategiczne, które określą, które grupy będą traktowane priorytetowo w krajowych strategiach szczepień. Obecnie personel dentystyczny w Australii i stanie Kalifornia w USA ma zostać objęty pierwszą fazą lokalnych planów szczepień.

Kalifornijskie Stowarzyszenie Stomatologiczne (CDA) potwierdziło, że zespoły dentystyczne zostaną włączone do pierwszej fazy programu szczepień SARS-CoV-2 w tym jednym z większych stanów USA. Kalifornia ma otrzymać ponad 327 000 dawek szczepionki rozprowadzanej przez firmę Pfizer w połowie grudnia. Firma Pfizer z siedzibą w USA i jej niemiecki partner BioNTech wystąpili pod koniec listopada do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków o zezwolenie w trybie pilnym na szczepionkę, a Komitet Doradczy ds. Szczepionek miał podjąć decyzję w grudniu. Pierwsze dawki zostaną potencjalnie podane w kolejnych dniach. CDA stwierdziło w oświadczeniu, że pracownicy służby zdrowia i mieszkańcy placówek opieki długoterminowej otrzymają pierwsze dawki, a następnie inni pracownicy pierwszej linii opieki zdrowotnej - w tym zespoły dentystyczne. „Ta wiadomość jest ważnym uznaniem priorytetu zespołów dentystycznych w zapewnianiu opieki swoim pacjentom” - skomentowało CDA.

Scroll down
advertisement

Wytyczne opublikowane przez Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego pokazują, że zespoły dentystyczne zostały włączone do trzeciego poziomu strategii szczepień. Poziom trzeci obejmuje świadczeniodawców, którzy pracują w miejscach, które zostały sklasyfikowane jako stwarzające mniejsze ryzyko infekcji.

„Stomatolodzy zostali umieszczeni w tej kategorii ze względu na środki bezpieczeństwa, które stomatologia wdrożyła od początku pandemii oraz ponieważ nie było udokumentowanych transmisji COVID-19 podczas świadczenia opieki dentystycznej” - czytamy w oświadczeniu CDA.

Plan szczepień COVID-19 w Australii obejmuje dentystów

Według Australijskiego Towarzystwa Stomatologicznego (ADA), dentyści w tym kraju będą jednymi z pierwszych odbiorców szczepionki dystrybuowanej przez firmę Pfizer. Stowarzyszenie stwierdziło w listopadowym oświadczeniu, że pierwsze dawki będą dostępne dla osób starszych, pracowników opieki nad osobami starszymi oraz pracowników służby zdrowia, takich jak dentyści, lekarze, pielęgniarki i farmaceuci.

Brytyjskie zalecenia dotyczące szczepionek pozostawiają dentystów w zawieszeniu

Pozostaje niejasne, czy brytyjscy dentyści będą jednymi z pierwszych pracowników służby zdrowia, którzy otrzymają wczesne szczepienia w tym kraju. Dr Nigel Carter, OBE, dyrektor generalny Oral Health Foundation, powiedział Dental Tribune International na początku grudnia, że ​​nie jest pewien, gdzie w hierarchii krajowej strategii szczepień znajdą się zespoły opieki dentystycznej. „Mamy nadzieję, że jako jeden z zawodów najbardziej dotkniętych wczesnymi stadiami pandemii i zmagający się z normalnym funkcjonowaniem zostaną zakwalifikowani do wczesnego przyjęcia szczepionki wraz z innymi niezbędnymi pracownikami służby zdrowia” - powiedział.

Dentyści nie zostali jednak bezpośrednio wspomniani w niezależnym raporcie na temat grup priorytetowych szczepień w Wielkiej Brytanii, który został opublikowany 2 grudnia przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej. Wspólny Komitet ds. Szczepień (JCVI) doradził w raporcie, że priorytetami programu szczepień w Wielkiej Brytanii powinno być zapobieganie śmiertelności SARS-CoV-2 oraz ochrona systemów opieki zdrowotnej i opieki społecznej oraz personelu. Nie sprecyzowano, czy wśród pracowników służby zdrowia pierwszej linii, którzy mieliby być traktowani priorytetowo, są zespoły dentystyczne. Stwierdzono, że szczepienia zawodowe poza podstawową klasyfikacją opieki zdrowotnej i opieki społecznej powinny opierać się na ryzyku narażenia i śmiertelności w zależności od wykonywanego zawodu.

Jeśli chodzi o zapobieganie śmiertelności SARS-CoV-2, JCVI zalecił sporządzenie listy priorytetowej szczepień, opartej głównie na wieku. Na szczycie listy dziewięciu grup znaleźli się mieszkańcy domów opieki i sprawujący nad nimi opiekę. Na drugim miejscu znaleźli się osoby w wieku 80 lat i starsze oraz pracownicy pierwszej linii opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a następnie osoby w wieku 75 lat i starsze. Na dziewiątym miejscu znaleźli się wszyscy w wieku 50 lat i starsi. JCVI powiedział, że oszacował, iż dziewięć grup stanowiło około 99% możliwej do uniknięcia śmiertelności z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement