Zdrowie jamy ustnej w czasach zmian klimatycznych

Search Dental Tribune

Zarządzanie zdrowiem jamy ustnej w czasach kryzysu klimatycznego

Skutki zmian klimatycznych na zdrowie ludzi, w tym zdrowie jamy ustnej, są dostrzegalne coraz wyraźniej. (Zdjęcie: Piyaset / Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

pią. 13 sierpnia 2021

save

BOSTON, USA/KIGALI, Rwanda: Eksperci od lat ostrzegają przed skutkami zmian klimatycznych, a z każdym rokiem, gdy sytuacja się pogarsza, konsekwencje te stają się coraz trudniejsze do odwrócenia. Obecne tempo globalnego ocieplenia wiąże się również z wyższym ryzykiem niekorzystnych skutków zdrowotnych, które są obecnie wyraźnie dostrzegalne.

W artykule autor dr Donna Hackley, która jest wykładowcą w Harvard School of Dental Medicine w Departamencie Polityki Zdrowia Jamy Ustnej i Epidemiologii oraz członkiem wydziału klinicznego Szkoły Stomatologii Uniwersytetu Rwandy w Kigali, odpowiedziała na pytanie, w jaki sposób zmiany klimatyczne i zdrowie są ze sobą powiązane. Ponieważ obecnie nie ma żadnych opublikowanych danych na ten temat, Hackley napisał, że „pracownicy medyczni mają za zadanie chronić zdrowie swoich pacjentów i rozwijać systemy opieki zdrowotnej, które mogą wytrzymać wyzwania wywołane przez kryzysy klimatyczne”, takie jak poważne wyzwania związane z opadami atmosferycznymi i wzrost poziomu mórz.

Hackley zidentyfikowała następujące sześć dróg narażenia, które prowadzą do poważnych zagrożeń dla zdrowia:

* stres cieplny — np. upał może przyczynić się do zwiększenia oporności na antybiotyki;

* zła jakość powietrza — np. suchość w ustach i astma wiążą się z większym ryzykiem próchnicy;

* niepewność w zakresie jedzenia lub wody — na przykład niedożywienie jest związane z rakiem jamy ustnej, a jego wczesnymi objawami są zapalenie dziąseł i wrzodziejące zmiany przyzębia;

* ekstremalne zjawiska pogodowe — np. dostawcy usług stomatologicznych mogą stawić czoła wyzwaniom infrastrukturalnym ze względu na zniszczenie klinik dentystycznych;

* choroby przenoszone przez wektory — na przykład kilka chorób przenoszonych przez wektory, takich jak zakażenie wirusem Zika, objawiające się objawami w jamie ustnej; oraz

* czynniki społeczne — na przykład migrujące populacje, które przenoszą się do innych krajów w poszukiwaniu lepszej infrastruktury, nie mają dostępu do opieki zdrowotnej i są zagrożone szeregiem chorób i chorób, którym można zapobiegać i które można leczyć, w tym powszechnych chorób jamy ustnej, takich jak próchnica zębów i choroby przyzębia ...

Aby poradzić sobie ze ścieżkami narażenia i ograniczyć związane z nimi zagrożenia dla zdrowia, sugeruje się, aby lekarze zaczęli już teraz myśleć o przyszłości i rozważyć kolejne kroki, które mogą obejmować:

* planowanie na wypadek przedłużających się przerw w dostawie prądu, zniszczenia lub zamknięcia biura, utraty dokumentacji pacjentów, przerwania komunikacji i przerwania łańcuchów dostaw medycznych;

* opracowywanie planów strategicznych wykorzystujących teledentystykę do zarządzania pacjentami z bólem jamy ustnej lub ostrymi sytuacjami nagłymi, gdy gabinety są zamknięte;

* ustalanie strategii osobistego i zawodowego zabezpieczenia finansowego;

* rozważenie przechowywania leków w gabinecie;

* unikanie nadmiernego stosowania antybiotyków;

* włączenie pytań przesiewowych dotyczących ryzyka klimatycznego do standardowej historii medycznej oraz zrozumienie możliwych implikacji nerkowych, oddechowych i sercowo-naczyniowych; oraz

* bycie świadomym objawów w jamie ustnej związanych z czynnikami ryzyka związanymi ze szlakami narażenia na zmianę klimatu.

Podsumowując, Hackley zauważyła: „Świadomość krążownika [P] jest niezbędna do rozpoznawania i zarządzania wpływem klimatu na jednostki i społeczności. Gotowość do praktyki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odporności systemu opieki zdrowotnej i nawigowania w niekorzystnych zdarzeniach klimatycznych w celu zapewnienia pozytywnych wyników zdrowotnych.”

Badanie zatytułowane „Climate change and oral health,” zostało opublikowane w czerwcu 2021 r. w International Dental Journal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement