Znaczenie leczenia bólu u młodych pacjentów

Search Dental Tribune

Znaczenie leczenia bólu u młodych pacjentów stomatologicznych

Niedawne badanie przeprowadzone w Szwecji wykazało, że bardziej doświadczeni stomatolodzy są bardziej wrażliwi na specyficzne potrzeby pacjentów niż ich młodsi koledzy. (Zdjęcie: Kateryna Omelianchenko / Shutterstock)
Brendan Day, Dental Tribune International

By Brendan Day, Dental Tribune International

śro. 19 maja 2021

save

W Szwecji dzieci i młodzież do ukończenia 20 roku życia otrzymują bezpłatne świadczenia stomatologiczne. Nowe badanie rzuciło światło na ten temat kwestii związanych z bólem sugerując, że stomatolodzy z większym doświadczeniem są zwykle bardziej wyczuleni na potrzeby młodych pacjentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół badawczy z Sahlgrenska Academy na Uniwersytecie w Gothenburgu i skupiło się na lekarzach dentystach zajmujących się stomatologią zachowawczą (GDPs) pracujących dla publicznych podmiotów dentystycznych w regionie Västra Götaland. W sumie na potrzeby badania zbadano 387 osób, z czego 71% stanowiły kobiety.

Według autorów badania, wcześniejsza analiza w USA i Finlandii przeprowadzona przez Murtomaa i wsp. potwierdziła, że prawie 50% lekarzy dentystów nie zadaje rutynowo zapytań młodych pacjentów o ból. Tymczasem badanie szwedzkich dentystów z 2005 r. wykazało, że „około jednej trzeciej lekarzy była do pewnego stopnia obojętna na doświadczanie bólu przez młodych pacjentów”.

„W dotychczasowej literaturze nie ma badań ukazujących wielowymiarowe dane na temat wiedzy i postaw lekarzy” - dodali autorzy badania. Stwierdzili: „Celem było zbadanie wiedzy i postaw lekarzy dentystów ogólnych na temat bólu i leczenia bólu u dzieci i młodzieży za pomocą wielowymiarowego kwestionariusza”.

Wyniki ankiety pokazały, że wiek i liczba lat doświadczenia zawodowego lekarzy wpłynęła na to, jak interpretowali i reagowali na ból dzieci w warunkach klinicznych. Autorzy zauważyli, że lekarze z ponad 17-letnim doświadczeniem lepiej reagują na szczególne potrzeby młodego pacjenta - trend, który znalazł analogię w innych zawodach medycznych. Ponadto zaobserwowano, że wśród respondentów badania „dentystki wykazywały znacznie większą dbałość w zakresie leczenia bólu” niż ich koledzy, podczas gdy status rodzicielski nie był czynnikiem wpływającym.

W dyskusji autorzy badania zasugerowali, że przyszłe badania na ten temat mogłyby „zastosować kwestionariusz do innych dużych kohort PKB”. Poradzili jednak również, że wszelkie dalsze badania powinny „poprawić, skrócić i udoskonalić kwestionariusz”.

Badanie zatytułowane „Wiedza lekarzy dentystów ogólnych na temat bólu i leczenia bólu u dzieci - ankieta kwestionariuszowa” zostało opublikowane w Internecie 10 maja 2021 r. w czasopiśmie Pediatric and Neonatal Pain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement