Dental Tribune Poland

Bifix® Temp

Tymczasowy cement lutujący Bifix Temp na bazie kompozytu, o podwójnym mechanizmie wiązania łączy w sobie najwyższą estetykę i najprostszą aplikację, dzięki czemu możliwe jest osiąganie doskonałych efektów wizualnych na etapie uzupełnień tymczasowych. Przezierność i uniwersalny kolor zbliżony do koloru zębów idealnie łączą się z wysoce estetycznymi uzupełnieniami tymczasowymi. Materiał nie prześwieca i sprzyja uzyskaniu naturalnego wyglądu uzupełnień tymczasowych. Dzięki grubości warstwy poniżej 5 μm możliwe jest osadzenie uzupełnień tymczasowych w taki sposób, aby idealnie pasowały, bez konieczności czasochłonnego wykańczania. Kolejną zaletą materiału jest ułatwienie podwójnego wiązania dzięki temu, że jest to materiał kompozytowy. Pracę z materiałem można kontynuować przez ok. 90 s. Polimeryzacja chemiczna zachodzi w ciągu 4 min. Czas wiązania można skrócić przy użyciu lampy polimeryzacyjnej, co zapewnia dentyście elastyczność. W celu usunięcia nadmiarów materiałów można zastosować metodę wstępnej polimeryzacji – wszelkie nadmiary można łatwo usunąć w jednym kawałku po krótkiej ekspozycji na światło lampy polimeryzacyjnej, która powoduje, że materiał staje się elastyczny. Ewentualne pozostałości można łatwo odnaleźć i usunąć, ponieważ ich uniwersalny kolor dobrze odcina się od barwy dziąseł. Sprawdzona strzykawka QuickMix z końcówką mieszającą typu 9 sprawia, że aplikacja jest bardzo łatwa, a składniki są automatycznie mieszane podczas wyciskania materiału. Pozwala to uniknąć błędów związanych z dawkowaniem i mieszaniem oraz wynikających z mieszania ręcznego. Dzięki krótkiej końcówce straty materiału są niewielkie, co pozwala na więcej aplikacji z jednej strzykawki w porównaniu z innymi, konkurencyjnymi produktami.


Producent:

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven, Niemcy
info@voco.com
www.voco.com
 

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International