Dental Tribune Poland

Nowy implant z BIOMET 3i

Dental Depot – wyłączny przedstawiciel firmy BIOMET 3i wprowadza na rynek nowy implant T3. Implant 3i T3 to zmodyfikowana hybryda o nowej, zróżnicowanej powierzchni zaprojektowanej w celu osiągnięcia wyników estetycznych poprzez zachowanie tkanek. Nowy implant to:
– topografia na poziomie submikronów – równomierne rozmieszczenie kryształów fosforanu wapnia wpływa na zwiększenie ossointegracji we wczesnej fazie gojenia,
– topografia na poziomie mikronów – podwójne trawienie kwasem pozwala uzyskać powierzchnię o szorstkości 1-3 mikronów (OSSEOTITE®), która wspomaga aktywację płytek oraz zmniejsza ryzyko periimplantitis w koronowej części implantu,
– topografia na poziomie supramikronów – proces piaskowania resorbowalnym materiałem nadaje powierzchni szorstkość 10 mikronów, co umożliwia utrzymanie skrzepu w wierzchołkowej części implantu,
– wbudowany „platform switching” – implanty z zintegrowanym „platform switching” (implanty 3i T3 PREVAIL®) posiadają platformę protetczną o średnicy mniejszej od średnicy implantu, co pozwala na dośrodkowe przesunięcie połączenia implantu z nadbudową (IAJ) i pomaga w utrzymaniu właściwego poziomu kości. W badaniach wykazano, że implanty BIOMET 3i z zintegrowanym „platform switching” charakteryzują się zanikiem kości jedynie o 0,37 mm,
– łączenie wewnętrzne Certain® zaprojektowane w celu zminimalizowania mikroprzecieków poprzez dokładne dopasowanie i maksymalizację siły dokręcenia,
– złota śrubka Gold-Tite®, która dzięki swoim właściwościom umożliwia zwiększenie siły zakleszczenia o 113% w porównaniu ze zwykłą śrubą tytanową, co isotnie wpływa na stabilizację łącznika na implanice. Powierzchnia gwintu złotej śrubki ulega starciu i kompresji, co zapewnia mocniejsze dociśnięcie komponentów protetycznych.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawicieli firmy BIOMET 3i.

Dental Depot Wasio Sp. z o.o.
Al. Lipowa 32
53-124 Wrocław
 

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International