Dental Tribune Poland

Expert Talk Series: prof. dr hab. Marek Ziętek, część 1.

Z prof. Markiem Ziętkiem – Rektorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, honorowym Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, pedagogiem i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy dentystów, rozmawiamy o edukacji, doświadczeniu zawodowym i nowoczesnych technologiach.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International