Dental Tribune Poland

Expert Talk Series: prof. dr hab. Marek Ziętek, część 1.

Z prof. Markiem Ziętkiem – Rektorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, honorowym Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, pedagogiem i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy dentystów, rozmawiamy o edukacji, doświadczeniu zawodowym i nowoczesnych technologiach.

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International