implants international No. 2, 2023 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-papierowe wydania są dokładnymi cyfrowymi kopiami publikacji drukowanych DTI. Czytelnicy mogą przeszukiwać e-papier i poruszać się po nim, a także pobierać i drukować strony do czytania w trybie offline. Aby promować szerokie rozpowszechnianie wśród naszych międzynarodowych czytelników, dostęp do większości e-gazet jest bezpłatny.

implants international No. 2, 2023

Ostatni numer

implants international No. 2, 2023

Cover / Editorial / Content / The added value of the pterygoid implant in the management of edentulous patients / Restoring anterior aesthetics with two-piece zirconia implants / Resective peri-implantitis therapy with implantoplasty in Crohn’s disease / Interdisciplinary approach for a missing maxillary incisor / Immediate or delayed loading in the fully edentulous maxilla / Industry / Manufacturer news / Events / Imprint /

advertisement
advertisement