Dental Tribune Poland

Bruksizm wywołany lekami przeoczony w stomatologii

By Dental Tribune Poland
September 30, 2020

Dentyści często spotykają się z bruksizmem i starają się skutecznie walczyć z jego skutkami. W niedawnym artykule Australijskie Stowarzyszenie Stomatologiczne wymieniło powszechnie przepisywane leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych i przeciwwymiotnych jako czynnik powodujący bruksizm. Zaburzenia ruchowe wywołane przez leki na ogół nie ulegną poprawie, chyba że leczenie zostanie przerwane lub dawka leku zostanie zmniejszona. Prawidłowa identyfikacja i zarządzanie skutkami ubocznymi wywoływanymi przez leki są niezbędne do rozwiązania problemu.

Według Sleep Health Foundation, australijskiej organizacji promującej zdrowy sen, około połowa społeczności zgrzyta zębami i dotyka to aż 30% dzieci. Kliniczne konsekwencje bruksizmu obejmują przerost szczęki i mięśnia; erozja, złamanie i uszkodzenie zębów, uzupełnień i implantów; wrażliwość i ból zębów, mięśni i stawów; i przemieszczenie krążka stawu skroniowo-żuchwowego.

W artykule przedstawiono, w jaki sposób różne leki wiążą się z bruksizmem, z których najczęstszymi są selektywne leki przeciwdepresyjne z inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). SSRI, w tym cytalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina, są często przepisywane w stanach lękowych i depresyjnych, a wszystkie zgłaszano jako powodujące jatrogenny bruksizm, najprawdopodobniej ze względu na ich działanie anty-serotoninergiczne i anty-dopaminergiczne.

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny atomoksetyna, wenlafaksyna i duloksetyna są również związane z bruksizmem. Systematyczny przegląd zależności między serotoninergicznymi lekami przeciwdepresyjnymi a bruksizmem wykazał, że najczęściej zgłaszanymi z tym działaniem lekami były fluoksetyna, wenlafaksyna i sertralina. Średni czas rozpoczęcia objawów wynosił od trzech do czterech tygodni po rozpoczęciu leczenia lub po zwiększeniu dawki. Jednak opisy przypadków sugerują, że efekt może wystąpić również od pierwszej dawki.

Zarówno typowe, jak i nietypowe leki przeciwpsychotyczne mogą powodować bruksizm. Opublikowano różne opisy przypadków dotyczące bruksizmu ze środkiem pobudzającym atomoksetynę, który jest stosowany w leczeniu zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi.

W artykule zaleca się dentystom skonsultowanie się z informacjami o produkcie producenta dotyczącymi działań niepożądanych leków i zeskanowanie całej sekcji dotyczącej działań niepożądanych w celu znalezienia wzmianki o skutkach ubocznych występujących w jamie ustnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International