Dental Tribune Poland

Postępy w stomatologii

By Dental Tribune Polska
October 28, 2009

Pod tym tytułem odbyła się w Krakowie 10 października br. Ogólnopolska Konferencja Stomatologiczna zorganizowana przez firmę MIP Pharma Polska. Uczestniczyło w niej około 850 dentystów z całej Polski. Ze względu na miejsce spotkania najwięcej lekarzy przybyło z województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Obrady rozpoczęło wystąpienie dr n. med. Barbary Balkowskiej (prokurent MIP Pharma Polska). Moderatorem Konferencji była dr hab. n. med. Joanna Zarzecka z Collegium Medicum UM w Krakowie. Uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

_Trudne przypadki leczenia endodontycznego – dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska z Zakładu Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi.

_Skojarzone postępowanie ortodontyczno-chirurgiczne w leczeniu recesji przyzębia – dr n. med. Marzena Dominiak z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM we Wrocławiu,

_Zabiegi regeneracyjne w implantologii ze szczególnym uwzględnieniem zabiegu typu sinus lift – dr Elżbieta Krężlik i dr Arkadiusz Krężlik z Kliniki „Artdentis” w Tomaszowie Mazowieckim,

_Interdyscyplinarne postępowanie lecznicze u pacjentów z chorobą przyzębia – dr n. med. Marlena Trąbska-Świstelnicka z Zakładu Periodontologi Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM  w Szczecinie,

_Doświadczenia własne w leczeniu chorych na raka wargi dolnej– dr n. med. Mariusz Szuta z Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS Collegium Medicum UJ w Krakowie,

_Postępowanie kliniczne przy estetycznej odbudowie protetycznej –dr n. med. Paweł Witek z Prywatnej Praktyki Stomatologicznej w Krakowie.

Wszystkie prezentacje były szczegółowo udokumentowane i bogato zobrazowane. Każdorazowo moderator Konferencji dr hab. n. med. Joanna Zarzecka przedstawiała dorobek naukowy wykładowców.

Udział w konferencji premiowano 6 punktami edukacyjnymi, przyznanymi przez Okręgową Izbę Lekarską
w Gdańsku, co potwierdzały certyfikaty rozdane na zakończenie spotkania.

Konferencja stanowiła największe przedsięwzięcie naukowe zorganizowane przez firmę MIP Pharma Polska w roku 2009. Stworzyła możliwość wymiany poglądów oraz zdobycia bezcennej wiedzy z wielu dziedzin stomatologii. MIP Pharma Polska już od dawna współpracuje ze środowiskiem lekarzy dentystów – w ciągu ostatnich 3 lat zorganizowała około 600 konferencji i kursów medycznych w całej Polsce (w roku bieżącym 230 lokalnych konferencji i kursów medycznych).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International