Dental Tribune Poland

Digital Dentistry Society ma w Polsce swoją Ambasadę!

By Dental Tribune Polska
September 06, 2018

Dr Magdalena Żywicka została mianowana pierwszym polskim Ambasadorem Digital Dentistry Society i wraz z kilkunastoma osobami, 29 czerwca br. powołała do życia stowarzyszenie Digital Dentistry Society Poland. O planach i zadaniach na najbliższą przyszłość DDS Poland rozmawiamy z Ambasador Magdaleną Żywicką.

Serdecznie gratulujemy nominacji na pierwszego Ambasadora DDS w Polsce! Wszystko wskazuje na to, że cyfrowa stomatologia ma w końcu w naszym kraju swoją organizacyjną reprezentację.

 

Magdalena Żywicka DDS: Bardzo dziękują za gratulacje, które należą się nie tylko mnie, ale całej grupie inicjatywnej polskiego stowarzyszenia powołanego w ramach struktury Digital Dentistry Society. Cyfrowa stomatologia jest zjawiskiem relatywnie dosyć młodym i dlatego do tej pory nie było organizacji zrzeszającej środowiska związane z rozwojem nowoczesnych technologii w stomatologii w Polsce. Jestem bardzo dumna z faktu powierzenia mi misji uruchomienia działalności takiej organizacji. To zaszczyt, ale też i wielkie zobowiązanie.

 

Jak doszło do powołania Pani na pierwszego polskiego Ambasadora DDS?

Dr Henrietta Lerner – obecna Prezydent DDS International zwróciła się do dr n. med. Agnieszki Laskus M.Sc. z prośbą o rekomendowanie osoby, która takiej misji się podejmie. Agnieszka wskazała mnie, a Henrietta ten wybór zaakceptowała. Nie bez wątpliwości zgodziłam się na pełnienie funkcji Ambasadora i Prezesa Zarządu DDS Poland podczas 3-letniej kadencji. Mam nadzieję, że po tym czasie, ostateczny kształt stowarzyszenia tworzyć będą ludzie młodzi, znacznie lepiej rozumiejący i szybciej przyswajający osiągnięcia nowoczesnej technologii niż ludzie z moim doświadczeniem i stażem zawodowym.

 

Kto wchodzi w skład grupy inicjatywnej, o której Pani wspomniała?

Jestem niezmiernie szczęśliwa, że wszystkie zaproszone przeze mnie osoby zgodziły się ze mną tworzyć od podstaw tą organizację w Polsce. Są to osoby bardzo wartościowe i zasłużone dla rozwoju technologii cyfrowych w stomatologii. To lekarze, technicy i menedżerowie: dr n. med. M.Sc. Agnieszka Laskus, tech. dent. Joanna Trybuła-Chmielewska, prof. dr hab. n. med. Piotr Fudalej, lek. dent. M. Sc. Tomasz Śmigiel, tech. dent. Piotr Nagadowski, dr n. med. Bartosz Cerkaski, tech. dent. Jacek Chmielewski, dr n. med. Cezary Langot, lek. dent. Sebastian Walerzak, tech. dent. Bartosz Troczyński, lek. dent. Łukasz Lassmann – wszyscy razem tworzymy zarząd nowej organizacji. Grono członków założycieli uzupełniają: Jacek Nitecki – wysokiej klasy menedżer branży medycznej oraz Marcin Kołodziejczyk – specjalista z zakresu marketingu.

 

Jakie są główne cele działalności stowarzyszenia DDS Poland?

Najważniejsze z nich to edukacja, standaryzacja i promocja zarówno całego cyfrowo wspomaganego flow terapeutycznego, jak i poszczególnych procedur medycznych, podczas których wykorzystuje się narzędzia, metody i techniki cyfrowe. Do skutecznej realizacji tego zadania bezwzględnie potrzebna jest współpraca wszystkich związanych z tymi obszarami środowisk: lekarzy, techników, inżynierów, przedstawicieli biznesu medycznego, menedżerów oraz specjalistów ds. promocji i public relations. Dlatego też stowarzyszenie jest organizacją otwartą i każdy, nawet osoba teoretycznie nie mająca żadnego związku ze stomatologią, może zostać członkiem DDS.

 

Czy stowarzyszanie rozpoczęło już swoją działalność operacyjną?

29 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie. Uchwaliliśmy statut, wybraliśmy władze i podjęliśmy najważniejsze uchwały umożliwiające rejestrację organizacji. Wybrana przez nas kancelaria prawna w tempie ekspresowym złożyła odpowiednie dokumenty w KRS – teraz musimy cierpliwie czekać na rejestracje stowarzyszenia, bo prawo nie umożliwia nam prowadzenia działalności w tzw. organizacji, tak jak jest to możliwe chociażby w wypadku spółek prawa handlowego. W zakresie swoich możliwości, jako nominowany już Ambasador DDS Int. w Polsce podejmuję szereg działań o charakterze promocyjno-informacyjnym, które mają na celu akwizycję nowych członków do naszej organizacji. I tu muszę z niekłamaną radością i satysfakcją odnotować bardzo duże zainteresowanie ze strony renomowanych lekarzy uczestnictwem w działalności naszego stowarzyszenia. Na moje zaproszenie, pomimo okresu wakacyjnego, pozytywnie zareagowało kilkudziesięciu lekarzy i techników. Prawie codziennie otrzymuję maile z niemal entuzjastycznym przyjęciem mojego zaproszenia, choć oczywiście nie brakuje też osób, które zanim zadeklarują przystąpienie do DDS, chciałyby więcej wiedzieć o samej organizacji, jej celach i zadaniach, które stoją przed nami.

 

Czego zatem możemy spodziewać się w najbliższym czasie?

Kiedy tylko otrzymamy urzędowe potwierdzenie formalnej rejestracji stowarzyszenia, musimy dokończyć procesy organizacyjne wewnątrz polskiej struktur DDS. Wiąże się to przede wszystkim z ukonstytuowaniem zespołów tematycznych, kierowanych przez poszczególnych członków zarządu. Następnym krokiem będzie formalne potwierdzenie rejestracji nowych członków stowarzyszenia, nieustanne rozszerzanie zespołu naszej organizacji o nowych oraz nawiązanie bliskiej współpracy z innymi organizacjami, firmami i oczywiście, mediami branżowymi. Nie ukrywam zresztą, że bardzo liczę na owocną współpracę z wydawnictwem DTI w Polsce, zwłaszcza w kontekście magazynu „Digital”.

 

To bardzo interesująca perspektywa. Na łamach magazynu „Digital” prezentujemy osiągnięcia polskiej stomatologii cyfrowej, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju edukacji w tym zakresie, a DTI chętnie także wspiera polskich lekarzy podczas ważnych wydarzeń branżowych. Tak będzie również w przypadku Digital Dentistry Consensus Conferece, w której będzie Pani uczestniczyć.

Już sama możliwość udziału w takim wydarzeniu, jak Consensus Conference jest elektryzująca! Jeszcze bardziej cieszę się z możliwości wyjazdu silnej liczebnie polskiej reprezentacji, która ten wyjazd wykorzysta do organizacyjnej i towarzyskiej konsolidacji członków DDS Poland. Konferencja odbywać się będzie 16 i 17 listopada br. w Maroku, w Marrakeszu. Nasi koledzy pasjonujący się fotografią już teraz zacierają ręce z radości na myśl o tamtejszych plenerach. Mam nadzieję, że w ramach działalności DDS Poland dotrzemy do wszystkich, chcących zgłębiać tajniki cyfrowej stomatologii. W tym kontekście dodam, że jesteśmy organizatorem certyfikowanego, kompleksowego i wieloetapowego kursu edukacyjnego – Curriculum Cyfrowej Stomatologii. Wkrótce opublikujemy więcej szczegółów z tym związanych.

 

Mam również nadzieję, że pojawiać się będzie większa liczba publikacji dotyczących wykorzystania nowoczesnych, cyfrowych technologii w gabinetach stomatologicznych.

Oczywiście! Zapisaliśmy nawet statutowe wytyczne dla nowych członków, związane z przekazywaniem nowych, intersujących publikacji, dotyczących zarówno opisu przypadków, większych badań klinicznych, jak i wszelkich innowacji ze świata nowych technologii. Chcielibyśmy, aby nasi członkowie dużo publikowali – to jeden z ważniejszych celów pośrednich, który przed nimi postawiliśmy.

 

Rozmawiała: Marzena Bojarczuk

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International