Dental Tribune Poland
Niedawne badanie nie wykazało związku między złym stanem zdrowia jamy ustnej a wysokim poziomem cukru we krwi u kobiet z cukrzycą ciążową. (Zdjęcie: Pixel-Shot / Shutterstock)

Hiperglikemia nie jest związana ze złym stanem zdrowia jamy ustnej

By Dental Tribune International
November 12, 2020

Naukowcy już wcześniej zidentyfikowali otyłość i starzenie się jako czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej (GDM). Niektórzy uczeni uważają, że przewlekłe infekcje jamy ustnej i zębów mogą również odgrywać rolę w rozwoju GDM. Niedawne badanie miało na celu zbadanie, czy zły stan zdrowia jamy ustnej jest związany z historią GDM u kobiet z wysokim ryzykiem tej choroby. Wbrew hipotezie naukowcy odkryli, że GDM nie wpływa negatywnie na zdrowie jamy ustnej kobiet

Naukowcy ocenili stan zdrowia jamy ustnej 115 kobiet z GDM i bez historii GDM. Wykonali pełne badanie jamy ustnej pięć lat po porodzie i obliczyli liczbę zębów, całkowity wskaźnik uzębienia oraz liczbę zębów z próchnicą, brakujących i wypełnionych. Zarejestrowali również krwawienie podczas sondowania, głębokości sondowania, widocznej płytki nazębnej (VPI) i klinicznego poziomu przyczepu oraz obliczyli wskaźnik obciążenia zapaleniem przyzębia (PIBI). Naukowcy wykorzystali kwestionariusze do oceny nawyków dotyczących zdrowia jamy ustnej uczestników, objawów i własnej opinii na temat zdrowia jamy ustnej.

 

Scroll down
advertisement

Prawie połowa badanych kobiet (45%) miała historię GDM. Podczas badania u większości badanych stwierdzono łagodne zapalenie przyzębia (62%) oraz krwawienie podczas sondowania (46%). Dane ujawniły, że wyniki VPI i PIBI były niższe wśród kobiet z GDM w wywiadzie. Według naukowców wszystkie kobiety zgłaszały dobry subiektywny stan zdrowia jamy ustnej. Jednak kobiety z GDM w wywiadzie wykazywały nieco lepsze parametry zdrowia jamy ustnej w porównaniu z kobietami bez GDM w wywiadzie.

„Musimy podkreślić znaczenie zdrowia jamy ustnej, szczególnie w przypadku pacjentów z wysokim ryzykiem metabolicznym, i zapewnić im odpowiednią opiekę jamy ustnej” - powiedziała współautorka Hanna Poulsen, badaczka z Uniwersytetu w Helsinkach. 

„Obecnie planujemy zbadać stan zdrowia metabolicznego uczestników badania pięć lat po porodzie, a także ich mikrobiologię jamy ustnej i biomarkery śliny. W przyszłości ważne byłoby również skoncentrowanie się na zdrowiu jamy ustnej kobiet zagrożonych GDM przed, w trakcie i po ciąży”- podsumowała.

Badanie zatytułowane „Zdrowie jamy ustnej u kobiet z historią wysokiego ryzyka cukrzycy ciążowej” zostało opublikowane w Dentistry Journal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International