Dental Tribune Poland

Kasy fiskalne w gabinetach – w 2011 r.?

By Dental Tribune Polska
May 31, 2010

Ministerstwo Finansów po raz kolejny zapowiada wprowadzenie kas fiskalnych do prywatnych gabinetów lekarskich, w tym także do gabinetów stomatologicznych. Podobnemu obowiązkowi rejestracji przychodów mieliby podlegać już od początku 2011 r. również prawnicy i księgowi.  

„Decyzje polityczne w tej sprawie zostały już podjęte, obecnie kończymy pracę nad rozporządzeniem
– poinformował wiceminister Maciej Grabowski. „Na pewno nie chcemy wprowadzić tego obowiązku
w sposób nagły i nieracjonalny, ale nowym podmiotom dać czas niezbędny na dostosowanie
się do nowych wymogów” – dodaje. Obowiązkiem posiadania kas fiskalnych zostanie objętych ok.
100.000 podatników, a budżet państwa wyda na ten cel ok. 200 mln zł., ponieważ każdy nowy podatnik będzie mógł otrzymać zwrot ceny kasy netto w wysokości 90%, nie więcej jednak niż 700 zł.

Konstanty Radziwiłł – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej ostrzega, że wielu lekarzy dorabiających
po godzinach pracy osiąga z tego tytułu niewielkie dochody. Wprowadzenie obowiązku posiadania
kas może sprawić, że albo zrezygnują z prywatnych usług, na czym stracą pacjenci, albo część
tego sektora przejdzie do podziemia. „Zwracaliśmy uwagę, że są lepsze sposoby ewidencjonowania
przychodów, np. ulga dla osób korzystających z prywatnego leczenia – komentuje K. Radziwiłł.

Na zmianach ma skorzystać za równo budżet państwa, który będzie mógł precyzyjnie ewidencjonować usługi, jak i konsumenci, którzy dzięki paragonom poznają rzeczywistą wartość usługi.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International