Dental Tribune Poland

Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy w gabinetach dentystycznych

Projekt badawczy przeprowadzony przez australijskich badaczy wykazał skuteczność badań przesiewowych pacjentów stomatologicznych pod kątem cukrzycy typu 2, jeśli mają predyspozycje do jej rozwoju, niezależnie od ich ogólnego stanu zdrowia. (Zdjęcie: wavebreakmedia / Shutterstock)
By Brendan Day, Dental Tribune International
November 22, 2020

Lekarze dentyści mogą przeprowadzając badania przesiewowe w kierunku pacjentów z cukrzycą typu 2 lub w stanie przedcukrzycowym. Warto skupić się na tym problemie w kontekście niedawno obchodzonego Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, gdyż do właśnie ta grupa specjalistów może przyczynić się do szybkiej diagnozy.

Zespół badawczy ze szkoły dentystycznej Uniwersytetu w Melbourne przeprowadził czteroletni projekt, który obejmował 51 gabinetów dentystycznych i 801 ich pacjentów i był realizowany pod nazwą „iDENTify: Wczesna identyfikacja cukrzycy typu 2 i stanu przedcukrzycowego w stomatologii”. 

„Osoby chore na cukrzycę są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia szeregu poważnych problemów zdrowotnych, które dotykają prawie każdy organ w organizmie, powodując niepełnosprawność i zagrażające życiu problemy zdrowotne” - mówi dr Rodrigo Mariño, kierownik projektu i profesor nadzwyczajny. 

 

Wyjaśnił, że pacjenci stomatologiczni ze słabo kontrolowaną cukrzycą „doświadczają znacznie większych problemów przyzębia i gorszych wyników leczenia”, co może prowadzić do problemów takich jak bezzębność. Jednak wielu dentystów nie angażuje się w rutynowe badania przesiewowe pacjentów bezobjawowych, którzy z różnych powodów mogą być narażeni na zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 lub jej rozwoju.

„O ile nam wiadomo, iDENTify to pierwsze badanie prospektywne mające na celu ocenę narzędzia przesiewowego w kierunku cukrzycy typu 2 stosowanego w prywatnej placówce opieki stomatologicznej” -  dodał Mariño.

Zespół badawczy iDENTify pracuje obecnie nad kilkoma artykułami badawczymi opartymi na wynikach projektu, poinformował Mariño. Stwierdził, że ich wstępne ustalenia wskazują, że „środowisko higieny jamy ustnej jest odpowiednim miejscem dla tego rodzaju badań przesiewowych” i że stomatolodzy są „chętni do udziału w badaniach przesiewowych w kierunku stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2”.

Plany Mariño i jego zespołu na przyszłość obejmują przygotowanie kursu doskonalenia zawodowego dla dentystów zajmujących się cukrzycą typu 2 oraz zapewnienie internetowego zestawu narzędzi do badań przesiewowych, identyfikowania głównych objawów i rozważania innych czynników związanych z tą chorobą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International