Dental Tribune Poland

Naukowcy łączą traumy z dzieciństwa z utratą zębów w życiu późniejszym

By Dental Tribune Poland
June 27, 2019

Badaczka z University of Michigan oceniła wpływ niekorzystnych zdarzeń z dzieciństwa, takich jak urazy i palenie tytoniu, na zdrowie jamy ustnej w późniejszym życiu. Badanie wykazało, że trauma, jakiej doświadczają dzieci na wczesnym etapie życia, zwiększa ryzyko utraty zębów w późniejszym czasie.

„Znaczące skutki niekorzystnych doświadczeń w okresie dzieciństwa na zdrowie jamy ustnej są trwałe i wykraczają poza cukrzycę i choroby płuc, o których wiadomo, że korelują ze złym zdrowiem jamy ustnej” – powiedziała autorka badania, Haena Lee i stażystka na University of Michigan. „Ale nie tylko te schorzenia wyjaśniają stan zdrowia jamy ustnej” – dodała. Szacuje się, że prawie 20% Amerykanów w wieku powyżej 50 lat żyje bez zębów.

Lee przeanalizowała dane dotyczące zdrowia emerytów i osób starszych oraz ich małżonków żyjących w USA. Skoncentrowała się na badaniach podstawowych i uzupełniających o doświadczenia z dzieciństwa, osiągnięcia edukacyjne dorosłych i stan ubóstwa. Wykorzystując te dane, Lee zbadała 3 modele badań przebiegu życia: okres wrażliwy, model akumulacji i model mobilności społecznej.

Dane wykazały, że ponad 13% respondentów powyżej 50 r.ż. utraciło wszystkie zęby stałe. Prawie 30% uczestników doświadczyło trudności finansowych, straciło rodziców lub przeżyło ich rozwód. 10% respondentów doświadczyło przemocy fizycznej, a 18% paliło w dzieciństwie. Prawie 20% respondentów żyło w ubóstwie przynajmniej raz od 51 r.ż.

Po ustaleniu statusu społeczno-ekonomicznego dorosłych, stwierdzenia istnienia cukrzycy i chorób płuc, Lee odkryła, że urazy u dzieci mają długoterminowy wpływ na całkowitą utratę zębów. Ponadto, wyniki sugerują, że osoby starsze są bardziej narażone na ryzyko całkowitej utraty zębów, jeśli konsekwentnie doświadczają niepożądanych zdarzeń przez całe życie. Lee uważa, że ​​na wymienione zdarzenia mogły mieć wpływ modele społeczno-behawioralne, np. dzieci krzywdzone mogą być bardziej narażone na negatywne zachowania zdrowotne, takie jak upijanie się, nadmierne spożywanie cukru lub stosowanie nikotyny, co z kolei może przyczynić się do utraty zębów. Stres może również odgrywać ważną rolę, a to z kolei może prowadzić do uzależnienia od nikotyny. Wreszcie, trauma z dzieciństwa może mieć negatywny wpływ na uczenie się i osiągnięcia, a osoby o niskim poziomie wykształcenia mogą rzadziej odbywać prace zapewniające ubezpieczenie dentystyczne.

„Bardzo smutne jest stwierdzenie, że przeciwności losu wywołują przeciwności losu, ale naprawdę zdrowie jamy ustnej to wynik doświadczeń życiowych, szczególnie w dzieciństwie” – zauważa Lee.

Badanie pt.: „A life course approach to total tooth loss: Testing the sensitive period, accumulation, and social mobility models in the Health and Retirement Study” opublikowano on line 21 maja 2019 r. na łamach Community Dentistry and Oral Epidemiology.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International