DT News - Poland - Naukowcy wskazują cechy zębów, które najlepiej ujawniają powiązania genetyczne

Search Dental Tribune

Naukowcy wskazują cechy zębów, które najlepiej ujawniają powiązania genetyczne

Nowe badania wykazały, które cechy zębów najlepiej wykazują pewne dziedzictwo genetyczne, a które są mniej zdolne do tego (fot.: Katerina Harvati/University of Tübingen).

wto. 26 maja 2020

ratować

Biorąc pod uwagę fakt, że zęby są często najlepiej zachowaną częścią ludzkich szkieletów, badacze w wielu dziedzinach często opierają się na rekonstrukcji powiązania genetycznego wśród starożytnych populacji. Para naukowców odkryła, jakie cechy zębów najprawdopodobniej wskazują na powiązania genetyczne, a które bardziej odzwierciedlają adaptacje środowiskowe lub dobór naturalny.

Badacze: dr Hannes Rathmann i Hugo Reyes-Centeno z Uniwersytetu w Tybindze w Niemczech postanowili zbadać, jakie cechy najlepiej wykazują dziedzictwo genetyczne. Badając 27 typowych cech zębów i ponad 134 mln możliwych kombinacji cech, badacze byli w stanie wykazać, że niektóre cechy, takie jak grzbiet mezjalny i protostylid, mają wyższą użyteczność, jeśli chodzi o zależności genetyczne między populacjami. Wg Rathmanna, odkrycia mogą być pomocne w wielu różnych kontekstach.

„Przewidujemy, że nasze odkrycia wpłyną na przyszłe badania w dziedzinie medycyny sądowej, archeologii i paleoantropologii, ponieważ w tych dziedzinach szczątki dentystyczne są szeroko stosowane jako tzw. biogeograficzny odcisk palca osób zmarłych, gdy DNA nie jest zachowane” – powiedział. „Proponujemy, aby przyszłe badania priorytetowo traktowały cechy zębów i kombinacje cech stwierdzone w naszym badaniu, ponieważ pozwalają one na dokładniejsze wnioskowanie o dziedzictwie genetycznym” – dodał Rathmann.

Reyes-Centeno poinformował jednocześnie, że naukowcy przeprowadzają kilka dalszych badań związanych z tą pracą. „Przeanalizujemy badania, na podstawie których możliwe były wnioski na temat starożytnych relacji międzyludzkich i migracji przy wykorzystaniu cech dentystycznych, o których wiemy, że mogą nie być bardzo przydatne” – powiedział.

„Planujemy również gromadzić dane w mniejszej skali regionalnej od osób z populacji, które nie były reprezentowane w naszych badaniach. Ważne jest, aby spojrzeć na różnorodne populacje na całym świecie w celu dalszego dopracowania wniosków” – wyjaśnił Reyes-Centeno.

Badanie pt.: „Testing the utility of dental morphological trait combinations for inferring human neutral genetic variation” zostało opublikowane on-line 6 maja br. w Proceedings of National Academy of Sciences of United States of America.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement