Dental Tribune Poland

Naukowcy wykorzystują biomarkery macierzy zębów do badania cykli metabolicznych u dzieci

By Dental Tribune Poland
November 12, 2019

W niewielu badaniach zbadano związek między ekspozycją na pierwiastki a zaburzeniem nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD). Nowe badania wypełniły lukę i zidentyfikowały pierwiastki w zębach pierwotnych, które są unikalne dla dzieci z ADHD, zaburzeniem ze spektrum autyzmu lub obydwoma stanami neurorozwojowymi.

Odkrycia sugerują, że metaboliczna regulacja składników odżywczych i toksyn u dzieci odgrywa kluczową rolę w tych chorobach. Badanie może być pomocne w określeniu czynników powodujących zaburzenia i w opracowaniu wczesnego planu leczenia.

Naukowcy zbadali pierwotne zęby 74 dzieci uczestniczących w badaniu Roots of Autism i ADHD Twin Study w Szwecji, które obejmowały rodzeństwa bliźniacze z autyzmem i bez autyzmu oraz ADHD i porównali ich metabolizm elementarny. Po przeanalizowaniu kwestii ekspozycji dzieci w okresie prenatalnym i wczesnym dzieciństwie na składniki odżywcze i toksyczne pierwiastki, naukowcy odkryli, że każdy badany stan chorobowy ma unikalny charakter metaboliczny, który wykazuje kombinację rozregulowania na szlakach metabolicznych obejmujących niezbędne i toksyczne elementy.

„Epidemiolodzy zajmujący się środowiskiem zazwyczaj badają ekspozycję na niezbędne i toksyczne pierwiastki, analizując na ile dany element był narażony, ale nasza praca wskazuje, że sposób, w jaki dziecko metabolizuje ekspozycje środowiskowe jest niezbędny dla zdrowego rozwoju neurologicznego” – powiedział dr Paul Curtin, adiunkt na Wydziale Medycyny Środowiskowej i Zdrowia Publicznego w Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku.

„Odkrycie, że zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi oraz połączona prezentacja autyzmu i ADHD mają unikalną sygnaturę metaboliczną, mogą stanowić podstawę przyszłych badań nad przyczynami tych zaburzeń. Może nam to pomóc w określeniu ścieżek związanych z różnymi chorobami, co z kolei może być użyteczne w opracowaniu strategii leczenia i zapobiegania im”.

Badanie pt.: „Dynamiczne właściwości elementarnego metabolizmu odróżniają zaburzenie nadpobudliwości z deficytem uwagi od zaburzenia ze spektrum autyzmu” opublikowano 25 września 2019 r. na łamach Translational Psychiatry.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International