Dental Tribune Poland

Kanadyjscy naukowcy przeprowadzili największe badanie skarg pacjentów

By Dental Tribune Poland
May 04, 2020

Naukowcy z University of Toronto przeprowadzili największe jak dotąd badanie podłużne skarg pacjentów. W badaniu przeanalizowali skargi złożone przez okres 11 lat do Royal College of Dental Surgeons of Ontario (RCDSO) – organu regulacyjnego i licencjonującego dentystów w Ontario oraz oceniającego standardy ich postępowania. Badanie dostarczyło opinii w zakresie postrzegania personelu medycznego i standardów leczenia oraz znaczenia wysokiej jakości opieki klinicznej.

Przez prawie 2 lata naukowcy poddali analizie 2199 z 4627 skarg złożonych do kolegium. „To wyjątkowe badanie tego rodzaju na skalę międzynarodową” – powiedział główny autor, dr Carlos Quiñonez, prof. nadzw. i dyrektor programu studiów podyplomowych w zakresie zdrowia publicznego na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Toronto. „Ludzie przeprowadzili podobne badania w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej, używając kwestionariuszy i ankiet satysfakcji pacjentów lub akt sprawy z ustaleniami prawnymi”.

Aby zachować obiektywizm i uniknąć stronniczości, badacze skatalogowali dane z jakościowych na ilościowe. „Doświadczenie w otrzymywaniu opieki jest bardzo subiektywne, więc sposób, w jaki przekłada się to na słowo pisane jest bardzo wyjątkowy” – wyjaśnia współautorka, Monika Roerig, koordynator badań na uniwersytecie.

Ustalenia wykazały, że 59% wszystkich skarg złożonych do RCDSO dotyczyło opieki klinicznej i leczenia, a 56% dotyczyło relacji międzyludzkich oraz postępowania i problemów związanych ze świadomą zgodą. Ponadto, 42% skarg dotyczyło problemów z zarządzaniem i dostępem do opieki. „To badanie ujawniło cenne informacje. Pokazuje nam, że ważna jest doskonała opieka kliniczna i bezpieczeństwo, ale umiejętności komunikacyjne i interpersonalne są również niezwykle istotne” – powiedział Roerig.

Naukowcy uważają, że wyniki badania mogą przyczynić się do poprawy doświadczeń pacjentów w gabinecie dentystycznym i wpłynąć na ciągłe kształcenie i podnoszenie standardów praktyki. „Nie sądzę, abyśmy robili wystarczająco dużo w zakresie komunikacji i kompetencji relacyjnych” – powiedział Quiñonez. „Możemy lepiej radzić sobie z punktu widzenia kompetencji społecznych w stomatologii” – dodała.

Badanie pt.: „Analiza skarg złożonych przez Royal College of Dental Surgeons of Ontario” zostało opublikowane przez RCDSO i University of Toronto Faculty of Dentistry i dostępne na stronie internetowej RCDSO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International