Dental Tribune Poland

Naukowcy odkrywają biomarkery raka jamy ustnej związane z przeżywalnością

By Dental Tribune Poland
July 25, 2019

Naukowcy odkryli markery epigenetyczne w tkance raka jamy ustnej, które znacznie różnią się od przylegających zdrowych tkanek. Badanie to jest jednym z pierwszych, w których zidentyfikowano markery epigenetyczne w tym rodzaju nowotworu. Ich identyfikacja może pomóc w wykryciu wczesnych objawów choroby i znacząco poprawić wskaźniki przeżywalności pacjentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z University of Otago w Nowej Zelandii i Indian Statistical Institute (ISI) w Kalkucie. Zespół badawczy przebadał w Indiach 16 chorych na raka jamy ustnej pacjentów, którzy palili lub żuli tytoń. Pobrano próbki zmienionej przez nowotwór tkanek i tkanek sąsiadujących. Po wyizolowaniu DNA w próbkach naukowcy odkryli regiony o zmienionych profilach epigenetycznych w komórkach nowotworowych w porównaniu z sąsiednimi komórkami.

Epigenetyka może zmieniać ekspresję genów w komórkach nowotworowych bez zmiany sekwencji DNA i powodować progresję guza. „To zjawisko jest stosunkowo nowe i jeszcze niedostatecznie zbadane, szczególnie w przypadku raka jamy ustnej. Badanie to jest jednym z pierwszych, w którym zidentyfikowano markery epigenetyczne w leczeniu raka jamy ustnej, stosując najnowocześniejsze podejście ” – powiedział współautor badania, dr Aniruddha Chatterjee, starszy pracownik naukowy, Rutherford Discovery Fellow w Departamencie Patologii w Dunedin School of Medicine w Uniwersytet Otago. Odkrycia wykazały, że układ pewnego mechanizmu epigenetycznego, zwanego metylacją DNA może być odpowiedzialny za dyktowanie ekspresji genów i rozprzestrzenianie się nieprawidłowych komórek. „Dzięki walidacji w większej grupie chorych na raka wykazaliśmy, że podzbiór tych biomarkerów jest istotnie związany ze złym rokowaniem u pacjentów” – powiedział Chatterjee.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szcuje częstość występowania raka jamy ustnej na 4 przypadki na 100 000 osób. Choroba ta występuje częściej u mężczyzn i u osób starszych i różni się znacznie w zależności od stanu społeczno-ekonomicznego. Wg raportu „India Against Cancer” z 2019 r., spośród 300 000 przypadków raka jamy ustnej wykrytych na całym świecie, związanych z używaniem tytoniu, 86% zanotowano w Indiach. Ponadto, późne rozpoznanie i złe rokowanie są kluczowymi problemami związanymi z wysoką śmiertelnością z powodu tego nowotworu w krajach rozwijających się. Grupa badawcza była zaskoczona obecnością tak dużych różnic w tkance nowotworowej w porównaniu z sąsiednią zdrową tkanką u tych samych pacjentów. „Byliśmy również zaskoczeni, że małe cząsteczki, zwane mikroRNA były metylowane lub demetylowane w nowotworach u palaczy lub użytkowników tytoniu do żucia, co sugeruje, że interwencja terapeutyczna powinna być uzależniona od sposobu nadużywania tytoniu” – powiedział dr Roshni Roy, profesor na Wydziale Patologii Uniwersytetu Otago.

Wyniki badania pt.: „Analiza genomu miRNA obejmującego cały gen w raku jamy ustnej: możliwe biomarkery związane z przeżyciem pacjenta” opublikowano w wydaniu Epigenomics w kwietniu 2019 r.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International