Dental Tribune Poland
Aby zmniejszyć obciążenie szyi i wynikający z tego ból, zaleca się ustawienie szyi pod kątem poprzez wciągnięcie podbródka. (Zdj .: Marcin Balcerzak/Shutterstock)

Czynniki związane z pracą, które wpływają na zdrowie jamy ustnej

By Franziska Beier, Dental Tribune International
June 05, 2021

Niewiele jets badań skupiających się na czynnikach, które są związane z dobrym samopoczuciem oraz zdrowym życiem zawodowym pracowników związanych ze stomatologią. Naukowcy z różnych instytucji zajmujących się zdrowiem w Szwecji przeprowadzili badanie, którego celem jest analiza, którzy świadczeniodawcy opieki stomatologicznej pozostają zdrowi.

W sumie 486 dentystów, higienistek stomatologicznych i pielęgniarek dentystycznych ze szwedzkich klinik stomatologicznych wzięło udział w badaniu w 2012 i 2014 r., który zawierał pytania dotyczące demografii, wskaźników zdrowia oraz czynników pracy i organizacji. Świadczeniodawcy zajmujący się zdrowiem jamy ustnej, którzy nie mają zwolnień lekarskich, zostali zapytani o ich postrzeganie roli lidera, wsparcia w pracy, warunków pracy, kontroli pracy, wymagań związanych z pracą, zdolności do pracy i zdrowia. Odpowiedzi zostały następnie porównane z wynikami lekarzy zajmujących się zdrowiem jamy ustnej, którzy zgłosili absencję chorobową i/lub prezentację chorobową.

Do analizy danych uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy: grupa zdrowa, grupa półzdrowa i grupa chora. Respondenci byli klasyfikowani jako zdrowi, jeśli nie zgłaszali zwolnienia lekarskiego lub choroby. Te trzy grupy nie wykazały istotnych różnic pod względem płci, wieku, kategorii zawodowej, wielkości kliniki, liczby lat w gabinecie stomatologicznym lub godzin pracy na tydzień.

Naukowcy ustalili, że czynnikami, które zwiększały prawdopodobieństwo przynależności do grupy zdrowej były: dobra zdolność do pracy fizycznej, brak bólu szyi, nadgarstków, dłoni i dolnej części pleców, brak objawów mięśniowo-szkieletowych w barkach, odczuwalny niski wysiłek pod koniec dnia pracy i brak problemów ze snem.

Dr Charlotte Wåhlin. (Zdjęcie: Charlotte Wåhlin)

Dental Tribune International skontaktowało się z główną autorką, dr Charlotte Wåhlin, adiunktem na Wydziale Zdrowia, Medycyny i Nauk o Opiece na Uniwersytecie w Linköping, aby zapytać ją, jakie konsekwencje powinny mieć wyniki badań. Odpowiedziała: „Naszym przesłaniem jest to, że można zorganizować pracę w taki sposób, aby zapobiec urazom. Pracodawcy i pracownicy muszą zaangażować się w systematyczne zarządzanie środowiskiem pracy, identyfikować zagrożenia i mieć plan, jak sobie z nimi radzić. Pracodawcy powinni zapytać każdego pracownika, co można dla niego zrobić, aby promować zdrowie w pracy. Nasze wyniki z badania pokazują, że pracownicy mają różne potrzeby, a ich stan zdrowia wyraźnie się różni”.

Wåhlin pracowała jako ergonomista i konsultant ds. BHP w Szwecji. Powiedziała, że ​​zainteresowała się środowiskiem pracy lekarzy dentystów i „zapewniła edukację dentystom w zakresie działań profilaktycznych, a także pomagała powracającym do pracy pracownikom, którzy byli nieobecni z powodu zwolnień lekarskich”.

Zapytana, czy ergonomiczny aspekt zawodu dentysty – zwłaszcza w czasach SARS-CoV-2, w których większość ludzi obawia się infekcji wirusowej  – jest zbyt często zaniedbywany. Dodała także, że ​​dentyści z pewnością mogą stać się bardziej zaangażowani w interwencje prewencyjne. 

„Musimy jednak jednocześnie oceniać zarówno fizyczne, jak i psychiczne zagrożenia, aby zobaczyć pełny obraz, w tym czynniki wpływające na jednostkę, grupę jako całość i rolę przywództwa. Mam wrażenie, że zawód dentysty ma bardziej wrażliwych pacjentów w czasach SARS-CoV-2 i że może to naprawdę negatywnie wpłynąć na narażenie w pracy” – podkreśliła.

Wåhlin zaleca, aby stomatolodzy stosowali w codziennej praktyce ćwiczenia ergonomiczne, aby zapobiegać zaburzeniom związanym z pracą. „Apeluję o wprowadzenie więcej fizycznej i psychicznej aktywności podczas dnia pracy. Wstań, kiedy piszesz dokumentację medyczną, używaj ergonomicznego sprzętu do pracy, na przykład okularów pryzmatycznych i dobrych ergonomicznie zaprojektowanych krzeseł. Przetestuj również różne instrumenty i używaj różnych uchwytów, ustaw szyję pod kątem, podciągając podbródek, aby zmniejszyć obciążenie szyi, i zamiast zginać plecy, spróbuj zgiąć się z biodra”.

Dodała: „Ważne jest również, aby głowa pacjenta była odchylona zamiast własnej i odważyć się złożyć fotel dentystyczny daleko do tyłu. Inne pomocne wskazówki to chodzenie na spotkania pieszo i planowanie zadań administracyjnych na środek dnia. Rozmawiajcie ze sobą, współpracujcie, aby stworzyć różnorodność w swoich codziennych zadaniach!”

Autorzy badania podsumowali: „Zrozumienie związku między warunkami pracy a dobrostanem jest kluczowe, aby móc zaprojektować konkretne procedury. Sugerujemy, aby przyszłe badania koncentrowały się na tym, jak zasoby w miejscu pracy wpływają na zdrowie i samopoczucie pracowników”.

Badanie zatytułowane „Cechy pracy i zdrowia pracowników związanych ze zdrowiem jamy ustnej  — badanie prospektywne w stomatologii publicznej” zostało opublikowane online 6 kwietnia 2021 r. w European Journal of Physiotherapy, przed włączeniem do wydania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International