DT News - Poland - Naukowcy odkrywają sekrety powstawania szkliwa

Search Dental Tribune

Naukowcy odkrywają sekrety powstawania szkliwa

Fot.: Grupa zębów trzonowych i przedtrzonowych. Naukowcy odtworzyli zewnętrzną warstwę zębów. (DTI; Fot.: Scott Rothstein, USA).

pon. 14 listopada 2011

ratować

Szkliwo jest najtwardszą tkanką ludzkiego organizmu. Naukowcy z Forsyth Institute oraz z uniwersytetów w Pittsburghu i Michigan w USA udokumentowali proces, w którym powstaje ta wysoce odporna tkanka.  

Zdaniem badaczy, obserwacje te mogą być przydatne dla rozwoju nowych materiałów, które znajdą zastosowanie w medycynie i stomatologii.

Przy pomocy mikroskopu krioelektronowego odkryli oni, że amelogenina – regulatorowe zewnątrzkomórkowe białko macierzy, które wytwarza 20-30% młodego szkliwa może stopniowo się grupować. Następnie jej skupiska ulegają ustabilizowaniu i organizują kryształy fosforanu wapnia w równoległe warstwy, które spajają ze sobą.

W rezultacie powstają struktury mineralne w kształcie igieł, co według naukowców przypomina
złożony mikromateriał ceramiczny. Dodają oni, że konieczne są dalsze badania, które pozwolą w
pełni zrozumieć przebieg procesu. Uzyskane wyniki mogą jednak umożliwić kierowanie w podobny
sposób ułożeniem cząsteczek w warunkach laboratoryjnych w celu tworzenia nowych materiałów biomedycznych do zastosowania m.in. w stomatologii odtwórczej.

Szczególne właściwości makrocząstek, takich jak biopolimery są już wykorzystywane w innych
gałęziach przemysłu do produkcji biodegradowalnych opakowań oraz nowych rodzajów materiałów
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement