Dental Tribune Poland

Nawyki związane z oglądaniem telewizji mogą wpływać na zdrowie jamy ustnej

By Dental Tribune Poland
November 06, 2019

Telewizja może często odgrywać kluczową rolę w decydowaniu o tym, jaką żywność kupują ludzie, dzięki dużej koncentracji reklam produktów spożywczych. Niestety, reklamowane produkty spożywcze są w przeważającej mierze bogate w cukier, tłuszcze i sól i są wysokoprzetworzone. Nic więc dziwnego, że ostatnie badanie połączyło nadmierne oglądanie telewizji przez dzieci z wyższym poziomem spożycia przez nie cukru i późniejszą próchnicą.

Badanie obserwacyjne, epidemiologiczne i przekrojowe zostało przeprowadzone przez zespół naukowców z Brazylii i miało na celu ocenę wpływu, jaki telewizja wywiera na nawyki żywieniowe 12-latków w mieście Belém. Spośród 545 uczniów, którzy zostali wybrani do udziału, 510 zostało uwzględnionych w końcowej próbie.

Każde uczestniczące w badaniu dziecko zostało poddane klinicznemu badaniu jamy ustnej w celu wykrycia objawów próchnicy, a także brakujących lub wypełnionych zębów. Następnie, uczestnicy badania wypełnili kwestionariusz dotyczący oglądania telewizji, spożycia przekąsek podczas oglądania telewizji oraz spożywania niezdrowej żywności i napojów po obejrzeniu ich reklam w telewizji.

Wyniki pokazały, że 53% dzieci, które oglądały telewizję przez ponad 90 minut dziennie, miało jakąś formę próchnicy – o 39% więcej niż te, które oglądały telewizję przez mniej niż 90 minut dziennie. Ponadto, były one o 33% bardziej skłonne do spożywania produktów o wysokiej zawartości cukru. Większość (72%) rodziców uczestników badania powiedziała, że ​​kupuje produkty spożywcze po tym, jak ich dzieci zobaczyły je w telewizji.

Wpływ reklamy na nadmierne spożycie żywności i napojów o wysokiej zawartości cukru wykazano w licznych badaniach, a rządy niektórych państw podjęły działania w celu zwalczania tego trendu. Dental Tribune International poinformowała niedawno, że rząd Singapuru podjął kroki w celu zakazania reklamowania napojów o wysokiej zawartości cukru na wszystkich krajowych platformach środków masowego przekazu w celu zmniejszenia wskaźnika cukrzycy w tym kraju.

Badanie pt.: „Wpływ telewizji na nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym i ich związek z próchnicą” zostało opublikowane on-line 5 września 2019 r. na łamach Clinical and Experimental Dental Research.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International