DT News - Poland - Stan zdrowia jamy ustnej matki wpływa na zdrowie dziecka

Search Dental Tribune

Stan zdrowia jamy ustnej matki wpływa na zdrowie dziecka

pią. 26 sierpnia 2011

ratować

27-letnie badania wykazują, że dzieci matek, których stan zdrowia jamy ustnej jest zły, cierpią z powodu tych samych problemów.

Długoterminowe badania, przeprowadzone na grupie 1.000 dzieci urodzonych w Nowej Zelandii w latach 1972-1973 dostarczają niepodważalnych dowodów na to, że dzieci, których matki nie dbają o higienę i zdrowie jamy ustnej są bardziej narażone na to, by w późniejszych latach cierpieć z powodu utraty zębów i próchnicy. To pierwsze badania, które wykazują, że zdrowie jamy ustnej dorosłych jest powiązane z czynnikami genetycznymi i społecznymi.

Naukowcy porównali zdrowie jamy ustnej dzieci w wieku 5 lat w 1978 r. po raz pierwszy, a później ponownie w wieku 32 lat. Wyniki zostały porównane z samooceną matek w 1978 r. Analiza przeprowadzona 27 lat temu wykazuje, że ok. połowa dzieci (45,1%), których matki określiły stan zdrowia swojej jamy ustnej jako bardzo zły, cierpiała z powodu zaawansowanej próchnicy. Ok. 5 na każde 10 badanych osób (39,6%) utraciło zęby w późniejszych latach.

Eksperci podkreślają też wpływ takich czynników ryzyka, jak: status społeczno-ekonomiczny oraz wiedza na temat zdrowia jamy ustnej przekazywana na kolejne pokolenia. Czynniki te z pewnością wpływają na postrzeganie zdrowia jamy ustnej u matki i wpływają na nawyki higieniczne ich dzieci.

Dr Nigel Carter (British Dental Health Foundation) powiedział: „Te wyniki potwierdzają trend, który został rozpoznany już dawno. Badania Per Axelsson, przeprowadzone w Szwecji w latach 70. ubiegłego wieku wyraźnie pokazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia próchnicy wśród dzieci było w dużej mierze zależne od istnienia bakterii w jamie ustnej matki, które zostały przeniesione na dziecko”.

„Jeśli kolejne badania potwierdzą przekazywanie ryzyka na kolejne pokolenia, to należy nakłaniać rodziców, by edukowali swoje dzieci i przekazywali lepsze nawyki higieniczne z pokolenia na pokolenie” – dodaje dr Carter podkreślając, że odpowiedzialność poprawy zdrowia jamy ustnej zależy od każdego z nas.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement