DT News - Poland - II Sympozjum „Zdrowie jamy ustnej w aspekcie ogólnego zdrowia człowieka – innowacyjne spojrzenie”

Search Dental Tribune

II Sympozjum „Zdrowie jamy ustnej w aspekcie ogólnego zdrowia człowieka – innowacyjne spojrzenie”

pią. 26 lutego 2010

ratować

Sympozjum odbędzie się na początku marca br. (06.03.) w hotelu Sheraton w Krakowie. Organizatorem spotkania jest Instytut blend-a-med Oral-B.

W programie Sympozjum zaplanowano następujące wykłady:
- „Czy choroby przyzębia są uznanymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych" – prof. dr hab. n. med. Renata Górska
- „Wpływ higieny jamy ustnej, w tym środków antybakteryjnych, na wskaźniki przetrwania i estetyki implantow" – prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
- „Promocja zdrowia jamy ustnej poprzez efektywną kombinację nowoczesnych narzędzi oraz innowacyjnych składników" – dr Anja Rist

Wykładowcy:
Prof. zw. dr hab. n. med. Renata Górska – jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła roczny, a po roku 2-miesięczny staż naukowy w Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. W1995 r. uzyskała II stopień specjalizacji z periodontologii, w 1998 r. stopień doktora habilitowanego, w 2003 r. tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a w 2007 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Od 2008 r. pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie periodontologii. Prof. Renata Górska posiada w swoim dorobku 380 prac publikowanych w kraju i za granicą, w tym 167 oryginalnych prac badawczych, 75 poglądowych, 18 zagranicznych oraz 136 doniesień zjazdowych w języku polsklm i angielskim. Jest autorem lub współautorem rozdziałów w książkach i monografiach. Prace te ukazały się m.in. w Journal of Perlodontology i Clinical Dental Reasech, Clinical Experimental Immunology, European Journal of Immunology oraz w Czasopiśmie Stomatologlcznym, Immunlogii Polskiej, Polskim Tygodniku Lekarskim, Przeglądzie Epidemiologicznym, Stomatologii Współczesnej, a także w Dental Medical Problems. Prof. Górska jest promotorem 10 prac doktorskich i opiekunem 1 pracy habilitacyjnej.
Ponadto jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP) oraz Prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz – jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych odbyła 16- miesięczny staż naukowy w CNRS (Centre Nationale Reserche Scientifique), Universite de Orleans we Francji. Od 1997 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2002 r. uzyskała tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Jest Konsultantem Wojewódzkim w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz - jest autorem lub współautorem ponad 160 publikacji krajowych i zagranicznych w takich czasopismach, jak: Bone and Mineral Journal Dental Research, Journal of Periodontology, International Journal of Maxillofacial Surgery, CalcTiss Int. Prowadzi wiele badań naukowych podstawowych i klinicznych. Prof. Wojtowicz jest Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (EDI-OSIS), Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego (członek zarządu, współzałożyciel EDI) oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej, członkiem międzynarodowego Towarzystwa Badań w Stomatologii (Int. Assoc. Dental Res., CED-IADR, członek zarządu oddziału europejskiego), członkiem ITI (International Team of Implantolgy), członkiem EAO (European Association of Osteointegration), członkiem wykładowcą CEOC – Środkowoeuropejskiego Centrum Implantologicznego w Gdańsku. Od stycznia 2006 r. jest członkiem Komisji Lekarzy Dentystów oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nauki w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.
Ponadto, prof. Wojtowicz jest członkiem redakcji w czasopismach: Nowa Stomatologia, Medical and Dental Problems, Implantoprotetyka, Implants (redaktor naczelny polskiej edycji).

Dr Anja Rist (Niemcy) – jest managerem ds. relacji profesjonalnych i naukowych w Europie Zachodniej, absolwentką Wydziału Lekarskiego na Oddziale Stomatologii uniwersytetów w Mainz (Niemcy) i Strasburgu (Francja), a w latach 2003-2004 pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Zurichu (Szwajcaria). Od 2005 r. pracuje w przemyśle dentystycznym, a od 2008 r. w firmie Procter & Gamble.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement