Dental Tribune Poland

Globalne zdrowie jamy ustnej w centrum uwagi ONZ

By Dental Tribune Poland
November 17, 2019

23 września br. Organizacja Narodów Zjednoczonych odbyła spotkanie wysokiego szczebla (HLM) w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (UHC) na Zgromadzeniu Ogólnym w Nowym Jorku. Podczas spotkania, obejmującego szeroki zakres tematów związanych z opieką zdrowotną, omawiano także znaczenie zdrowia jamy ustnej.

Podczas spotkania światowi przywódcy przyjęli pierwszą deklarację polityczną ONZ w sprawie UHC. W oświadczeniu Światowa Federacja Dentystów (FDI) poinformowała, że ​​z zadowoleniem przyjmuje „dawno spóźnione zobowiązanie do wzmocnienia zdrowia jamy ustnej” wyrażone w deklaracji.

Spotkanie na wysokim szczeblu, które odbyło się pod nazwą „Uniwersalny zakres opieki zdrowotnej: wspólne budowanie zdrowszego świata” było ostatnią przed 2023 r. szansą na mobilizację uwagi politycznej i uzyskanie wsparcia finansowego, a kolejne 4 lata mają być wykorzystane na przyspieszenie wysiłków na rzecz osiągnięcie UHC do 2030 r.

Mówiąc o spotkaniu, prezydent FDI dr Gerhard Seeberger powiedział: „Zdrowie jamy ustnej jest jednym z najbardziej zaniedbywanych obszarów zdrowia na świecie. Dlatego tak ważna jest deklaracja liderów tego przełomowego zobowiązania, które nadaje zdrowiu jamy ustnej tak wysoki priorytet. Obecnie ważne jest, aby deklaracja została przekształcona w konkretne, zrównoważone działania na szczeblu krajowym”.

Komentując fakt włączenia zdrowia jamy ustnej do UHC, dr Benoit Varenne, lekarz dentysta w dziale zapobiegania chorobom niezakaźnym w Światowej Organizacji Zdrowia powiedział, że zapewnia to wyjątkową okazję do poprawy dostępu do podstawowych usług w zakresie zdrowia jamy ustnej i zajęcia się poważnymi problemami zewnętrznymi. „Integracja podstawowych usług zdrowia jamy ustnej z UHC pomoże poprawić wyniki zdrowotne i zmniejszyć podstawowe nierówności w dostępie do opieki” – zauważył Varenne.

Oprócz zdrowia jamy ustnej, podkreślono szereg innych obszarów. Wg oświadczenia Światowej Organizacji Zdrowia, spotkanie skupiało się na zapewnieniu dostępu do podstawowych usług zdrowotnych i wykwalifikowanej kadry, ochronie przed ryzykiem finansowym oraz powszechnego dostępu do bezpiecznych, wysokiej jakości, skutecznych i niedrogich leków i szczepionek.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International