Dental Tribune Poland

Innowacyjne spojrzenie na zdrowie jamy ustnej

By Dental Tribune Polska
March 19, 2010

Instytut blend-a-med Oral-B zorganizował 6. marca br. w krakowskim Hotelu Sheraton II sympozjum naukowe z tematem wiodącym: "Innowacyjne spojrzenie na zdrowie jamy ustnej w aspekcie ogólnego zdrowia człowieka". Uroczystego otwarcia spotkania dokonali: Piotr Wuczkowski – Dental Manager Procter & Gamble Polska i Kraje Bałtyckie oraz Anna Orlińska - Dental Manager Procter & Gamble. Wśród zaproszonych gości było wielu przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski. Gościem specjalnym spotkania była dr Ekaterina Fabrikant – Professional & Scientific Relations Organisation Manager Procter & Gamble.  

W programie przewidziano następujące wykłady:

   Czy choroby przyzębia są uznanymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowch? – prof. dr hab. n. med. Renaty Górskiej

   Wpływ higieny jamy ustnej, w tym środków antybakteryjnych, na wskaźniki przetrwania i estetyki implantów – prof. dr hab. n. med. Andrzeja Wojtowicza

   Promocja zdrowia jamy ustnej poprzez efektywną kombinację nowoczesnych narzędzi oraz składników innowacyjnych – dr Anji Rist (Procter & Gamble, Niemcy).

  Profesor Renata Górska już na początku swojego wykładu przytoczyła kilka bardzo niepokojących danych statystycznych. Otóż według AAP (Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego) aż 75% populacji amerykańskiej cierpi z powodu dolegliwości periodontologicznych, ale do lekarza specjalisty trafia zaledwie 3%. Sytuacja w Polsce jest również alarmująca, chociaż z nieco innego powodu. W kraju praktykuje zaledwie 395 periodontologów.W Warszawie na jednego specjalistę przypada ok. 78.000 pacjentów, a np. w województwie Świętokrzyskim ponad 315.000!
Choroby przyzębia stanowią czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Złowrogie statystyki podają, że z powodu choroby wieńcowej serca umarło 7,1 mln. osób w roku 2002, a przewidują zgon z tej samej przyczyny 11,1 mln. ludzi w roku 2020! W takiej sytuacji współpraca klinicystów różnych specjalności wydaje się więc konieczna, by zminimalizować ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych.

  Ogromne pole do popisu otwiera sie przed profilaktyką obejmującą działania oświatowe, higienizacyjne i zmianę sposobu odżywiania.

  Profesor Andrzej Wojtowicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że warunkiem bezwzględnym powodzenia każdego leczenia implantologicznego jest zachowanie najwyższego poziomu higieny jamy ustnej. Wszelkie zaniedbania otwierają „wrota infekcji”, co jest równoznaczne z powstawaniem miejscowych zakażeń, które doprowadzają do licznych powikłań, których konsekwencją może być nawet utrata implantu i konieczność reoperacji. Z tego względu implantolog musi poświęcić wiele czasu na rozmowy z pacjentem, uświadamianie mu popełnianych błędów w wykonywaniu zabiegów higienicznych (np. dzięki wykorzystaniu tabletek z erytrozyną, które znakomicie nadają się do kontroli obecności płytki nazębnej) wyznaczanie częstych wizyt kontrolnych, zwalczanie biofilmu i wszelkich oznak pogorszenia ogólnego stanu dziąseł i przyzębia.

  Doktor Anja Rist skupiła się w swym wystąpieniu na podkreśleniu znaczenia starannej higieny w zachowaniu zdrowia nie tylko jamy ustnej lecz i całego organizmu. Znaczącą rolę pełnią w tym procesie specjalistyczne pasty do zębów z nowej linii Procter & Gamble – PRO-EXPERT
zawierające stabilizowany fluorek cyny (SnF2) i sześciometafosforan sodu (SHMP).
Linię tworzą 3 wysoko wyspecjalizowane pasty do zębów, które służą do: ochrony szkliwa (Enamel Protection), ochrony dziąseł (Gum Protection) i znoszenia nadwrażliwości (Sensitivity) oraz ręczne i elektryczne szczoteczki do zębów wyposażone w dodatkowe włókna antybakteryjne.

  Doktor Rist przedstawiła najważniejsze z badań dotyczące wpływu stosowania past PRO-EXPERT na: zapobieganie stanom zapalnym i chorobom dziąseł, zmniejszanie nadwrażliwości zębiny, prewencję próchnicy, przeciwdziałanie tworzeniu się kamienia nazębnego, łagodzeniu objawów halitosis, na zewnętrzne wybielanie zębów.
W randomizowanych badaniach wykonywanych metodą podwójnie ślepej próby wykazano statystycznie znamienne korzyści wynikające z użycia past w wymienionych wyżej przypadkach.

  Wszyscy uczestnicy sympozjum otrzymali bardzo ciekawe opracowanie, zawierające informacje szczegółowe na temat składu, technologii i właściwości past z nowej linii Procter & Gamble – PRO-EXPERT oraz dokładne opisy badań z podaniem zastosowanych technik, metod i wniosków zgrupowane w następujących rozdziałach: choroby dziąseł, nadwrażliwość zębiny, próchnica, zewnętrzne wybielanie zębów, kamień nazębny, nieświeży oddech.

  Sympozjum było znakomitą okazją do wymiany opinii i doświadczeń różnych ośrodków naukowych. Przedstawione wykłady skłaniały do dyskusji na temat realnych problemów współczesnej ochrony zdrowia jamy ustnej.

Od lewej na zdjęciu: dr Ekaterina Fabrikant, dr Anja Rist, prof. Andrzej Wojtowicz, Anna Orlińska.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International