Dental Tribune Poland

Potrzebne są lepsze wytyczne, aby pomóc w diagnozowaniu zespołu pieczenia jamy ustnej

By Dental Tribune Poland
August 07, 2019

Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) może być trudny do zdiagnozowania, ponieważ ma podobne objawy jak suchość w ustach. W nowym badaniu naukowcy z Uniwersytetu Case Western Reserve zauważyli, że lekarze potrzebują lepszych standardów i wytycznych, aby poprawić opiekę nad pacjentami i zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej spowodowane błędną diagnozę. Dobrym początkiem byłoby osiągnięcie konsensusu w sprawie jednolitej definicji BMS, która obejmuje określone kryteria włączenia i wyłączenia.

„Problemy związane z błędną diagnozą zależą w pewnym stopniu od kontekstu” – powiedziała dr Milda Chmieliauskaite, współautorka badania. „Jeśli pacjent cierpiący z powodu suchości w ustach, zostanie źle zdiagnozowany, to otrzyma niewłaściwe leczenie. Bardzo często tacy pacjenci odwiedzają kilku specjalistów zanim dowiedzą się, co naprawdę im dolega”.

W przeglądzie badań klinicznych uwzględniono przypadki z lat 1994-2017. „Wiele przyczyn, które powodują pieczenie w ustach (np. cukrzyca, niedokrwistość i suchość w ustach) można łatwo wyleczyć” – powiedziała Chmieliauskaite. Zauważyła, że ​​ponieważ obecną metodą diagnozy jest wykluczenie innych zaburzeń, dentyści i lekarze innych specjalności nie są dobrze wyedukowani w tym zakresie. Chmieliauskaite dodała: „Potrzebujemy konsensusu w sprawie jednolitej definicji BMS, która obejmuje konkretne kryteria włączenia i wykluczenia. Pomoże nam to w lepszym zrozumieniu rzeczywistej choroby”.

Badanie pt.: „World Workshop on Oral Medicine VII: Burning mouth syndrome: A systematic review of disease definitions and diagnostic criteria utilized in randomized clinical trials” zostało opublikowane w czerwcu 2019 r. w ramach prac World Workshop on Oral Medicine VII. 

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International