Dental Tribune Poland
Telefony komórkowe są obiecującym narzędziem do zmiany zachowań w zakresie higieny jamy ustnej, a tym samym mogą pomóc w zmniejszeniu zapadalności na próchnicę zębów. (Zdjęcie: wavebreakmedia / Shutterstock)

Telefony komórkowe mogą pomóc w poprawie stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży

By Dental Tribune International
December 07, 2020

Obecnie większość ludzi, nawet w młodym wieku, posiada telefon komórkowy, co czyni go wszechstronnym narzędziem interwencji. Od jakiegoś czasu aplikacje sportowe na smartfony są wykorzystywane do poprawy ogólnego stanu zdrowia, na przykład do pomiaru odległości i prędkości. Dlaczego nie rozszerzyć tego zastosowania, aby poprawić zdrowie jamy ustnej?

W swoim badaniu przeglądowym naukowcy z UCL Eastman Dental Institute w Londynie oraz Wydziału Stomatologii, Jamy Ustnej i Czaszki Twarzowej w Kings College London ocenili skuteczność interwencji przeprowadzanych przez telefony komórkowe w poprawie przestrzegania zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej. Twierdzili, że takie urządzenia mogą wywołać zmianę zachowania poprzez zastosowanie powiązanych technik w celu uwzględnienia możliwości, możliwości i motywacji jednostki.

Do przeglądu, dwa randomizowane, kontrolowane badania z udziałem łącznie 130 pacjentów spełniły kryteria włączenia. W jednym badaniu interwencja polegała na wysłaniu wiadomości tekstowych, a w drugim na aplikacji. Oba badania obejmowały pacjentów poddawanych leczeniu ortodontycznemu i zostały przeprowadzone na uniwersytecie.

Wyniki pokazały, że wyniki blaszek były statystycznie istotnie niższe w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną w obu badaniach, ale miały one różne okresy obserwacji. W jednym badaniu odnotowano znacznie niższe wskaźniki krwawienia z dziąseł i próchnicy podczas końcowej obserwacji w grupie interwencyjnej.

„Istnieją dowody na to, że telefony komórkowe skutecznie poprawiają przestrzeganie zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej przez pacjentów ortodontycznych. Uogólnianie tego przeglądu jest ograniczone ze względu na małą liczbę badań i niejasne ryzyko stronniczości włączonych badań” - podsumowują autorzy w artykule.

Badanie zatytułowane „Systematyczny przegląd interwencji przeprowadzanych przez telefony komórkowe w celu poprawy przestrzegania zaleceń higieny jamy ustnej przez dzieci i młodzież” zostało opublikowane w numerze British Dental Journal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International