DT News - Poland - SCANTIST 3D — odkryj pierwszy aerozol do skanowania 3D, który odparowuje automatycznie po 20 minutach

Search Dental Tribune

SCANTIST 3D — odkryj pierwszy aerozol do skanowania 3D, który odparowuje automatycznie po 20 minutach

Aerozole stomatologiczne do skanowania 3D tworzą po nałożeniu matową, białą i jednorodną powłokę. Zmniejsza to odbicia i inne niejednorodności, a tym samym stwarza doskonałe warunki do skanowania. (Ilustracja: SCANTIST 3D)
Claudia Duschek, Dental Tribune International

Claudia Duschek, Dental Tribune International

czw. 14 kwietnia 2022

ratować

Podczas korzystania nawet z najnowocześniejszych skanerów zewnątrzustnych zazwyczaj konieczne jest stosowanie aerozoli matujących, aby uzyskać dużą dokładność w modelach cyfrowych. W celu poprawy jakości skanowania niemiecka firma opracowała SCANTIST 3D, nowy aerozol do skanowania 3D, który został specjalnie opracowany do pozaustnych zastosowań CAD/CAM w stomatologii. W tym wywiadzie dr Sebastian Gell wyjaśnia główne cechy i zalety aerozolu, który umożliwia np. dokładne skanowanie obiektów transparentnych.

Dr Sebastian Gell jest profesorem zarządzania w biznesie na Uniwersytecie Nauk Stosowanych FH Aachen w Akwizgranie w Niemczech. Jest także współzałożycielem Scanningspray, firmy specjalizującej się w matowaniu powierzchni do optycznego skanowania 3D, która opracowała SCANTIST 3D. (Ilustracja: Sebastian Gell)

Czy mógłby nam Pan powiedzieć więcej o potrzebie digitalizacji w pracowniach dentystycznych?
W dzisiejszych czasach liczba uzupełnień protetycznych, takich jak protezy wytwarzane konwencjonalnymi metodami, stale spada. Zapotrzebowanie na uzupełnienia wykonane z zaawansowanej ceramiki, co zwiększa wymagania estetyczne i wymagania dotyczące wysokiej precyzji, doprowadziło do rozwoju cyfrowych procesów produkcji wykorzystujących projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i produkcję wspomaganą komputerowo (CAM). W związku z tym digitalizacja stała się procesem niezbędnym w wytwarzaniu uzupełnień protetycznych w nowoczesnych pracowniach dentystycznych.

Powierzchnia skanowanego obiektu jest digitalizowana za pomocą skanera 3D, a z uzyskanych na tej podstawie danych tworzony jest model 3D. Model cyfrowy można następnie porównać z rzeczywistymi parametrami, a w przypadku odchyleń — wprowadzić zmiany w modelu fizycznym. W addycyjnym procesie produkcji modele cyfrowe służą również jako dane wejściowe do druku 3D.

Aby zagwarantować dokładne wyniki skanowania 3D, często konieczne jest nałożenie powłoki na skanowany obiekt. Jak osiągnąć optymalne warunki skanowania za pomocą SCANTIST 3D?
Skanowanie trójwymiarowe wymaga, aby światło emitowane przez skaner odbijało się od skanowanego obiektu z powrotem do czujnika skanera. Na przykład w przypadku powierzchni transparentnej lub półprzezroczystej światło przechodzi przez powierzchnię, zamiast się od niej odbijać. W rezultacie skaner nie jest w stanie uchwycić struktury powierzchni.

Z tego powodu przed skanowaniem obiektów transparentnych, półprzezroczystych, odblaskowych, błyszczących lub silnie ustrukturyzowanych z dużymi zagłębieniami często konieczne jest nałożenie powłoki. SCANTIST 3D tworzy cienką warstwę białej, jednorodnej powłoki, która eliminuje odbicia i inne niejednorodności, a tym samym zapewnia idealne warunki do skanowania optycznego.

Obsługa jest niezwykle prosta i wygodna. SCANTIST 3D nakłada się równomiernie na powierzchnię skanowanego obiektu w odległości od 5 do 10 cm. Opakowania aerozolu są wyposażone w specjalny zawór z bardzo cienką dyszą. Dzięki temu obsługa jest łatwa i wydajna, ponieważ aerozol jest nakładany z niezwykłą dokładnością i precyzją. Grubość warstwy powłoki wynosi około 2 µm, a powłoka przylega do wszystkich materiałów, nawet do bardzo gładkich powierzchni.

„SCANTIST 3D eliminuje podstawowe problemy związane z nakładaniem tradycyjnych aerozoli do skanowania 3D, a tym samym znacznie zwiększa wydajność i produktywność w procesie digitalizacji”.

Aerozol SCANTIST 3D VANISHING odparowuje po mniej więcej 20 minutach od nałożenia. (Ilustracja: SCANTIST 3D)

SCANTIST 3D to pierwszy odparowujący pozaustny aerozol do skanowania 3D. Dlaczego jest to kluczowa zaleta dla pracowni dentystycznych?
Konwencjonalne pozaustne aerozole do skanowania 3D są oparte na pigmentach w kolorze białym. Ich wadą jest to, że nałożoną powłokę trzeba usunąć po skanowaniu. Proces czyszczenia jest bardzo żmudny, kosztowny i czasochłonny. W przeciwieństwie do aerozoli konwencjonalnych powłoka SCANTIST 3D VANISHING odparowuje po mniej więcej 20 minutach od nałożenia. Aerozol nie zawiera pigmentów, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia pigmentami wrażliwych obszarów, takich jak pracownie, sprzęt i użytkownicy. SCANTIST 3D VANISHING może być również nakładany bezpośrednio, na miejscu, bez zastosowania kosztownych środków ostrożności zmierzających do uniknięcia zanieczyszczenia pigmentem. Ogólnie SCANTIST 3D eliminuje podstawowe problemy związane z nakładaniem tradycyjnych aerozoli do skanowania 3D, a tym samym znacznie zwiększa wydajność i produktywność w procesie digitalizacji.

Ten nowy aerozol do skanowania nie zawiera dwutlenku tytanu. Dlaczego jest to ważne?
W opinii naukowej wydanej 14 września 2017 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka przy Europejskiej Agencji Chemikaliów zaproponował klasyfikację dwutlenku tytanu jako czynnika rakotwórczego kategorii 2 po narażeniu drogą wziewną. Na podstawie tej opinii dwutlenek tytanu otrzymał oficjalnie klasyfikację substancji rakotwórczej zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Klasyfikacja jako substancji rakotwórczej po narażeniu drogą wziewną dotyczy mieszanin w postaci proszku zawierających co najmniej 1% dwutlenku tytanu, który ma postać cząstek lub jest zawarty w cząstkach o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm. To kryterium spełnia wiele aerozoli zawierających dwutlenek tytanu i używanych do skanowania. Spodziewam się, że w związku z tą drastyczną zmianą wiele pracowni dentystycznych będzie szukać mniej szkodliwych alternatyw w aerozolu.

Czy produkt jest dostępny na całym świecie i w jaki sposób technicy mogą go zamówić?
Obecnie budujemy naszą globalną sieć sprzedawców i dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z zapytań dystrybutorów. Technicy dentystyczni mogą skontaktować się ze swoimi dotychczasowymi dystrybutorami i sprzedawcami produktów dentystycznych i poinformować ich o SCANTIST 3D.

Uwaga redakcyjna:

Więcej informacji o SCANTIST 3D można znaleźć na stronie www.scantist3D.com. Dystrybutorzy, którzy chcieliby współpracować ze SCANTIST 3D, mogą skontaktować się z firmą pod adresem www.scantist3d.com/en/contact/#partner.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement