Dental Tribune Poland
Po raz pierwszy od 2007 roku Światowe Organizacja Zdrowia WHO przyjęło rezolucję mającą na celu poprawę zdrowia jamy ustnej. (Zdjęcie: Askarim/Shutterstock)

WHO zatwierdza rezolucję dotyczącą zdrowia jamy ustnej

By Brendan Day, Dental Tribune International
June 12, 2021

GENEWA, Szwajcaria: Do tej pory zarządzanie pandemią COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) spotkało się z krytyką – w tym ze strony wielu interesariuszy z branży dentystycznej. W niektórych pozytywnych wiadomościach 74. sesja Światowego Zgromadzenia Zdrowia WHO zatwierdziła rezolucję w sprawie zdrowia jamy ustnej, w której wzywa się WHO między innymi do stworzenia globalnej strategii i planu działania na rzecz zwalczania niezakaźnych chorób jamy ustnej w ciągu najbliższych dwóch lat.

Rezolucja została przedłożona przez Sri Lankę wraz z innymi państwami członkowskimi WHO na posiedzeniu zarządu WHO w styczniu tego roku. Według dr Habiba Benziana, zastępcy dyrektora ds. globalnego zdrowia i polityki w Centrum Współpracy WHO Uniwersytetu Nowojorskiego, po raz pierwszy od 2007 r. WHO przyjęła rezolucję skoncentrowaną na poprawie zdrowia jamy ustnej.

Zatwierdzając rezolucję, delegaci Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprosili WHO o:

* opracowanie globalnej strategi postępowania z chorobami jamy ustnej, która zostanie rozważona przez organy zarządzające WHO do 2022 r.;

* przełożenie strategii na plan działania na rzecz zdrowia jamy ustnej do 2023 roku;

* opracowanie najlepszych działań interwencyjnych dotyczących zdrowia jamy ustnej;

* rozważenie włączenia nomy, szybko postępującej infekcji jamy ustnej i twarzy, która prawie zawsze kończy się śmiercią dzieci cierpiących na tę chorobę, do planu dotyczącego zaniedbanych chorób tropikalnych.

Według WHO w dyskusji, która poprzedzała uchwalenie rezolucji, wyłonił się wyraźny konsensus, „że zdrowie jamy ustnej powinno być mocno osadzone w programie chorób niezakaźnych i że interwencje w zakresie zdrowia jamy ustnej powinny być uwzględnione w programach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”.

Gremia stomatologiczne zgadzają się na rozwiązanie

Światowa Federacja Stomatologiczna FDI wraz z International Association for Dental Research (IADR) szybko wydała oświadczenie popierające rezolucję zgromadzenia. Oba stowarzyszenia dalej zachęcały do ​​rozważenia tego, co uważały za „brakujące punkty” w rezolucji, w tym potrzeby zajęcia się rozszczepami ustno-twarzowymi i rozszerzenia systematycznej fluoryzacji wody tam, gdzie jest to właściwe.

Dr Daniel Klemmedson, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego, również wyraził zadowolenie stowarzyszenia, że ​​WHO uznała, że ​​„zdrowie jamy ustnej jest integralną częścią zdrowia ogólnoustrojowego na całym świecie”.

„Nie możemy się doczekać bycia aktywnym, współpracującym interesariuszem w dążeniu do osiągnięcia celów wyznaczonych przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia WHO” – dodał Klemmedson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International