DT News - Poland - WHO zatwierdza rezolucję dotyczącą zdrowia jamy ustnej

Search Dental Tribune

WHO zatwierdza rezolucję dotyczącą zdrowia jamy ustnej

Po raz pierwszy od 2007 roku Światowe Organizacja Zdrowia WHO przyjęło rezolucję mającą na celu poprawę zdrowia jamy ustnej. (Zdjęcie: Askarim/Shutterstock)
Brendan Day, Dental Tribune International

Brendan Day, Dental Tribune International

sob. 12 czerwca 2021

ratować

GENEWA, Szwajcaria: Do tej pory zarządzanie pandemią COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) spotkało się z krytyką – w tym ze strony wielu interesariuszy z branży dentystycznej. W niektórych pozytywnych wiadomościach 74. sesja Światowego Zgromadzenia Zdrowia WHO zatwierdziła rezolucję w sprawie zdrowia jamy ustnej, w której wzywa się WHO między innymi do stworzenia globalnej strategii i planu działania na rzecz zwalczania niezakaźnych chorób jamy ustnej w ciągu najbliższych dwóch lat.

Rezolucja została przedłożona przez Sri Lankę wraz z innymi państwami członkowskimi WHO na posiedzeniu zarządu WHO w styczniu tego roku. Według dr Habiba Benziana, zastępcy dyrektora ds. globalnego zdrowia i polityki w Centrum Współpracy WHO Uniwersytetu Nowojorskiego, po raz pierwszy od 2007 r. WHO przyjęła rezolucję skoncentrowaną na poprawie zdrowia jamy ustnej.

Zatwierdzając rezolucję, delegaci Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprosili WHO o:

* opracowanie globalnej strategi postępowania z chorobami jamy ustnej, która zostanie rozważona przez organy zarządzające WHO do 2022 r.;

* przełożenie strategii na plan działania na rzecz zdrowia jamy ustnej do 2023 roku;

* opracowanie najlepszych działań interwencyjnych dotyczących zdrowia jamy ustnej;

* rozważenie włączenia nomy, szybko postępującej infekcji jamy ustnej i twarzy, która prawie zawsze kończy się śmiercią dzieci cierpiących na tę chorobę, do planu dotyczącego zaniedbanych chorób tropikalnych.

Według WHO w dyskusji, która poprzedzała uchwalenie rezolucji, wyłonił się wyraźny konsensus, „że zdrowie jamy ustnej powinno być mocno osadzone w programie chorób niezakaźnych i że interwencje w zakresie zdrowia jamy ustnej powinny być uwzględnione w programach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”.

Gremia stomatologiczne zgadzają się na rozwiązanie

Światowa Federacja Stomatologiczna FDI wraz z International Association for Dental Research (IADR) szybko wydała oświadczenie popierające rezolucję zgromadzenia. Oba stowarzyszenia dalej zachęcały do ​​rozważenia tego, co uważały za „brakujące punkty” w rezolucji, w tym potrzeby zajęcia się rozszczepami ustno-twarzowymi i rozszerzenia systematycznej fluoryzacji wody tam, gdzie jest to właściwe.

Dr Daniel Klemmedson, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego, również wyraził zadowolenie stowarzyszenia, że ​​WHO uznała, że ​​„zdrowie jamy ustnej jest integralną częścią zdrowia ogólnoustrojowego na całym świecie”.

„Nie możemy się doczekać bycia aktywnym, współpracującym interesariuszem w dążeniu do osiągnięcia celów wyznaczonych przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia WHO” – dodał Klemmedson.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement