Dental Tribune Poland

Zaprzestanie palenia może zmniejszyć ryzyko utraty zębów

By Dental Tribune Poland
January 16, 2020

Wykazano, że rzucenie palenia ma pozytywny wpływ na wynik leczenia przyzębia. Poprzednie recenzje dotyczyły związku między paleniem a utratą zębów, co jest ostatecznym efektem choroby przyzębia. Jednak do tej pory, żaden przegląd systematyczny nie oceniał wpływu rzucenia palenia na utratę zębów, dlatego naukowcy z University of São Paulo School of Dentistry zbadali to zagadnienie i stwierdzili, że byli palacze wykazują mniejsze ryzyko utraty uzębienia w porównaniu z palaczami obecnymi.

W przeglądzie uwzględniono 21 badań. Analiza badań przekrojowych nie wykazała żadnych różnic między byłymi i obecnymi palaczami w odniesieniu do ryzyka utraty jednego lub więcej zębów, utraty więcej niż 8 zębów lub całkowitego bezzębia. Analiza badań wykazała jednak, że ​​wskaźnik utraty zębów u byłych palaczy jest podobny do wskaźnika u osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, obecni palacze mają ryzyko utraty zębów 2 razy większe niż osoby, które nigdy nie paliły.

Wg naukowców, najbardziej prawdopodobnym biologicznym wyjaśnieniem zwiększonego ryzyka utraty zębów u palaczy jest zniszczenie tkanki podporowej przyzębia. „Palenie ma długotrwały negatywny wpływ na zdrowie jamy ustnej. Po tym, jak pacjent przestanie palić, organizm wraca do stanu równowagi immunologicznej. Jeszcze więcej czasu, najczęściej liczonego w latach, zajmuje zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych lub ryzyko nowotworu” – wyjaśnił autor badania, dr Cláudio Mendes Pannuti, prof. nadzw. na wydziale stomatologii uniwersyteckiej.

„Po rzuceniu palenia stan przyzębia powoli wraca do tego samego poziomu, co u osób niepalących nigdy, ale nawet po upływie 1-2 lat korzyści są niewielkie, jak wykazały badania grupy badawczej z 2014 r. i badania z University of Newcastle upon Tyne z 2005 r. Zatem może upłynąć wiele lat (5-10), aby ryzyko utraty zębów u palaczy powróciło do poziomu nigdy niepalących” – kontynuował. Wg Mendesa Pannuti, czas rzucenia palenia jest bardzo istotny, a okres ten był różny w różnych badaniach. „W niektórych badaniach tylko po 10 latach ryzyko utraty zębów u byłych palaczy było równe ryzyku u nigdy niepalących” – powiedział.

„Jako pracownicy opieki zdrowotnej, lekarze dentyści powinni zachęcać swoich pacjentów do rzucenia palenia. Zaprzestanie palenia zmniejsza postęp choroby przyzębia, ryzyko utraty zębów, może nawet zmniejszyć ryzyko niepowodzenia implantacji” – podsumował Mendes Pannuti.

Badanie „Wpływ rzucenia palenia na utratę zębów: systematyczny przegląd z metaanalizą” opublikowano 12 listopada 2019 r. w BMC Oral Health.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International