Dental Tribune Poland

Utrata zębów może być oznaką choroby wieńcowej

By Dental Tribune Polska
April 23, 2010

Wstępne wyniki badania INVEST (Oral Infections and Vascular Disease Epidemiology Study), przeprowadzonego przez naukowców z University of Minnesota w Minneapolis pod kierunkiem dr Moise Desvarieux wykazały, że utrata zębów związana z chorobami dziąseł może wskazywać na istnienie choroby wieńcowej.

Wnioski z tego badania opublikowano w amerykańskim magazynie Stroke – Journal of American Heart Association. Badania wykazały, że istnieje związek między utratą zębów a subkliniczną, bezobjawową postacią miażdżycy tętnic szyjnych, które dostarczają krew do mózgu. Wśród osób, które straciły do 9 zębów u 45% stwierdzono wczesną miażdżycę, a osoby bez 10 i więcej zębów miały miażdżycę w 60% przypadków. Wcześniejsze prace, prowadzone w tym obszarze sugerowały, że zapalenia dziąseł mogą mieć związek z miażdżycą, ale nigdy dotąd nie zajmowano się utratą zębów.

Do badania zakwalifikowano 711 osób rasy białej, czarnej i latynosów powyżej 55 r.ż. U żadnej z nich nie stwierdzono wcześniej chorób układu krążenia.

Badacze przypuszczają, że prawdopodobnie utrata zębów jest wskaźnikiem przewlekłych stanów zapalnych dziąseł, a one powodują zaburzenia krążenia. Stan tętnic oceniano za pomocą ultrasonografu, a stan zębów i dziąseł w dokładnym badaniu stomatologicznym. Uwzględniano także ogólny stan zdrowia, status socjoekonomiczny i nawyki higieniczne.

Badania są sponsorowane przez amerykański National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International