Dental Tribune Poland
źródło: mat. prasowe Dentsply Sirona

IX Kongres Dentsply Sirona Implants zakończony sukcesem!

By Grzegorz Rosiak
November 27, 2018

Jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce – Kongres Dentsply Sirona Implants - odbyło się w warszawskim hotelu Sofitel Victoria, znajdującym się przy Placu Piłsudskiego. Mimo, że aura nie sprzyjała spacerom, bliskość Krakowskiego Przedmieścia i Parku Saskiego niewątpliwie dodała uroku temu wydarzeniu.

Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Implantologia w cyfrowym wydaniu”, czyli cyfrowe rozwiązania w implantologii, mikro- i makrochirurgii oraz w koncepcjach protetycznych w leczeniu bezzębia. Kongres co roku gromadzi doświadczonych implantologów, chirurgów i protetyków, z jednej strony zbliżając uczestników, z drugiej – umożliwiając wymianę wiedzy między specjalistami z różnych dziedzin stomatologii. W tegorocznej edycji udział wzięło niemal 400 uczestników z Polski i zagranicy.

Konferencję uroczyście otworzył Lukas Halida, Country Commercial Director – Poland&CEE, Dentsply Sirona Implants. Nad wartością merytoryczną spotkania czuwali: prof. dr. hab. n. med. Małgorzata Pietruska wraz z dr. Janem Pietruskim, umiejętnie moderując wystąpienia i realizując harmonogram kongresu.

Pierwszy wykład wygłosił Michał Nawrocki, zaczynając od stwierdzenia: „Uśmiech to najkrótsza droga do szczęścia”. Wskazał on na osiągnięcia współczesnej stomatologii umożliwiającej przewidywalne efekty zarówno w prostych przypadkach, jak i zaawansowanych odbudowach częściowych braków zębowych i całkowitego bezzębia. Michał Nawrocki w swojej pracy na co dzień stosuje m.in. nawigację komputerową Simplant i zaawansowany laser erbowo-jagowy – dzięki nowoczesnym technologiom może zaoferować pacjentowi szybki i przewidywalny efekt, którego osiągnięcie jest procesem komfortowym dla pacjenta, ale także dla lekarza.

O odpowiedzialności lekarza za efekt i związaniu z nim na lata mówiła Danuta Borczyk, specjalizująca się od lat w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Skupiła się na omówieniu powikłań mechanicznych i biologicznych wykazując, że osobiście ma częściej do czynienia z problemami wynikającymi z defektów elementów protetycznych, co może być przyczyną rozwoju infekcji, a w efekcie także zaniku kości. Podkreślała, że z pacjentem leczonym implantologicznie lekarz implantolog, chirurg i protetyk są związani na całe życie.

Koleją porcję wiedzy przekazał słuchaczom Marcin Bogurski, skupiając się w swojej prezentacji na leczeniu bezzębia. O ile pojedyncze odbudowy mogą mieć często charakter wyłączenie estetyczny, to w przypadku znacznych braków zębowych przywrócenie pełnej funkcjonalności może być nie lada wyzwaniem. Wg danych statystycznych, wśród osób powyżej 60 r.ż. ponad 1/3 to osoby bezzębne. Oczywiście, celem nadrzędnym jest przywrócenie funcji, jednak nie można zapominać o estetyce i wygodzie, na wszystko patrząc przez pryzmat oczekiwań pacjenta. Przedstawione przypadki uwzględniały zastosowanie najnowszych osiągnięć technologii cyfrowej w leczeniu implantoprotetycznym.

Chwilę później przyszedł czas na znany duet lekarz-technik – na sali wykładowej pojawili się Paweł Bernatek i Paulina Pokusa. Zaskakując uczestników kongresu, zamiast na prezentacji przypadków, wykładowcy skupili się na wprowadzeniu do świata cyfrowego od A do Z, czyli pokazanie możliwości stomatologii cyfrowej, zaczynając od diagnostyki, poprzez planowanie, leczenie, a kończąc na wykonaniu pracy protetycznej, wykazując przy tym, że praca zespołu składającego się z lekarzy różnych specjalności, technika i higienistki skraca procedury, daje komfort i zupełnie nowe możliwości spojrzenia na niektóre aspekty leczenia z różnej perspektywy, co finalnie ma wpływ na przewidywalności i komfort procesów terapeutycznych.

Dr n. med. Adam Ziemlewski podzielił się swoim doświadczeniem, przedstawiając metody skutecznej i przewidywalnej augmentacji. Skupił się na przeszczepach autogennych i augmentacji za pomocą biomateriałów. Przestawił także metody poboru kości. Bernard Zadrożny i dr n. med. Krystian Owczarczak zaprezentowali przykłady odbudów pojedynczych koron na implantach. Zagadnieniom bezzębia swój wykład poświęcił Tomasz Parfienowicz. Przedstawił przypadki, w których pokazał, jak pomocne i skuteczne w planowaniu i samym leczeniu są nowoczesne technologie cyfrowe. Ostatni piątkowy wykład zaprezentowała Agnieszka Szygenda, mówiąc o możliwościach wykorzystania łączników Atlantis w procedurach rejestracji zwarcia.

Kolejny dzień, po poprzedzającej go, wieczornej Gali w Arkadach Kubickiego zapowiadał się nie mniej interesująco. Zaproszony gość specjalny, Marek Kondrat zachwycił uczestników swoimi pasjami, inspiracjami, determinacją i wizją. Ten występ z pewnością zapadnie na długo w pamięć uczestnikom kongresu.

Dzień wykładowy należał w głównej mierze do gości zagranicznych. Wykład rozpoczął Lyndon Cooper, przedstawiając różnie koncepcje implantoprotetycznego leczenia bezzębia z zastosowaniem różnych protokołów postępowania – od protez overdenture aż po protezy mocowane, będące alternatywą dla prac przykręcanych i cementowanych. Konkluzją można uznać wniosek, że jakiejkolwiek metody nie wybierzemy, odpowiednie planowanie z wykorzystaniem cyfrowych rozwiązań zaowocuje znacznie bardziej przewidywalnymi efektami.

Anne Benhamou zaprezentowała swoje kilkuletnie obserwacje dot. sterowanej regeneracji kości w aspekcie estetyki przednich zębów szczęki. Jest to wyzwanie zarówno z powodów estetyki, ale także z oczekiwań pacjenta. Swdnem wykładu było atraumatyczne postępowanie minimalnie inwazyjne. Autorka przedstawiła i omówiła jednoetapowy protokół chirurgiczny składający się z 5 elementów. Zaprezentowała także swoje kilkuletnie doświadczenia z wykorzystaniem różnych biomateriałów.

Dietmar Weng skupił się kwestiach związanych z pozabiegowym efektem klinicznym, na który ma wpływ rozmiar kołnierza implantu i łącznika, pozwalające na lepsze utrzymanie tkanek twardych i miękkich. W kolejnym wykładzie prof. Christian Mertens kontynuował temat zarządzania tkankami twardymi i miękkimi w kontekście protokołów chirurgicznych odpowiednich przy implantacji odroczonej, wczesnej i natychmiastowej. W wykładzie zostały przedstawione i omówione różne koncepcje terapeutyczne w aspekcie czasu implantacji.

Dr hab. n. med. Piotr Majewski pochylił się nad kwestiami wykorzystania materiałów autogennych i allogennych oraz substytutach tkanki kostnej z uwzględnieniem przewidywalności zabiegu i ewentualnych powikłań, a dr Jan Pietruski skupił się w swoim wykładzie na skoku technologicznym ostatnich lat z uwzględnieniem nowoczesnych urządzeń cyfrowych wspomagających pracę lekarza protetyka.

Po 2 dniach niezwykłej uczty edukacyjnej nasuwa się jeden wiosek: choć liczba konferencji, sympozjów i spotkań stomatologicznych jest ogromna, nadal jest miejsce na wydarzenia na najwyższym poziomie merytorycznym. Takie konferencje wzbogacają wiedzę, a własna interpretacja znanej metody, niuanse, unikalne doświadczenia pozwalają na doskonalenie i rozwój. Dlatego warto wsłuchiwać się w głos ekspertów, wprowadzając do swojej pracy to, co zostało odkryte i działa, czyniąc pracę przewidywalną, komfortową i bezpieczną. Niezbędne jest zatem poznawanie technik, które powinny być zastosowane w określonym stanie klinicznym i protetycznym.

To, co przenikało te 2 dni niezmiernie interesujących wykładów, to wirująca w powietrzu pasja i zaangażowanie. Grono uczestników tego niezwykłego wydarzenia to nie przypadkowe osoby, wykonujące swoją pracę z poczucia zawodowego obowiązku, lecz grupa pasjonatów, udowadniających każdego dnia, że praca może być radością, pasją i sposobem na życie.

 

 

 

 

 

 

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International