MASTER I edycja Zaawansowane techniki augmentacji kością własną pacjenta. - Events - Dental Tribune Poland

Search Dental Tribune

MASTER I edycja Zaawansowane techniki augmentacji kością własną pacjenta.

ratować

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • To pole służy do celów walidacji i należy je pozostawić bez zmian.

Wydarzenie 21 marca 2015

Prowadzący: m. sc. lek. med. i stom. Dariusz Niesiobędzki
Data: 21 marca 2015
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 1 dzień
Organizator: Akademia Garmedu Sp. z o.o.
Telefon: 22 338 70 70
E-mail: biuro@dsi-edu.com
Cena: 1450,00 zł netto
Rejestracja: http://dsi-edu.com/rejestracja

Szkolenie prowadzone jest w nowoczesnej formule, gdzie po module teoretycznym odbywają się warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy ćwiczą techniki sterowanej regeneracji kości.

Program szkolenia :
Zajęcia rozpoczynają się wykładem teoretycznym, po którym rozpoczynają się ćwiczenia praktyczne. Podczas części warsztatowej uczestnicy przechodzą przez 5 w pełni wyposażonych stanowisk.

Stanowisko 1: Autogenne przeszczepy cylindrycznych wycinków kości przy pomocy zestawu Transfer Control i mocowanie przeszczepu przy użyciu śrub z zestawu Screw.
Stanowisko 2: Autogenne przeszczepy bloczków kostnych przy wykorzystaniu urządzenia piezo, mocowanie przeszczepu śrubami z zestawu Screw System.
Stanowisko 3: Autogenne przeszczepy pierścieni kostnych z zestawem Ring Control i ich mocowanie śrubami z zestawu Screw System.
Stanowisko 4: Splitting i spreading kości przy użyciu zestawu Split-Control Plus, urządzenia piezo oraz pił kostnych.
Stanowisko 5: Podniesienie dna zatoki za pomocą urządzenia piezo i instrumentów ręcznych.

Więcej informacji na stronie www.dsi-edu.com
 

More information
advertisement
advertisement