MASTER I edycja Zabiegi rekonstrukcyjne w implantacji stomatologicznej - żuchwa- szkolenia na kadawerach - Events - Dental Tribune Poland

Search Dental Tribune

MASTER I edycja Zabiegi rekonstrukcyjne w implantacji stomatologicznej - żuchwa- szkolenia na kadawerach

ratować

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • To pole służy do celów walidacji i należy je pozostawić bez zmian.

Wydarzenie 16 maja - 16 czerwca 2015

Prowadzący: dr n. med. Michał Szałwiński
Data: 16 maja 2015
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 1 dzień
Organizator: Akademia Garmedu Sp. z o.o.
Telefon: 22 338 70 70
E-mail: biuro@dsi-edu.com
Cena: 2495,00 zł netto
Rejestracja: http://dsi-edu.com/rejestracja
 

Szkolenie obejmuje:
Część teoretyczna(ok 20%)
• Omówienia klas ubytków kostnych w obrębie szczęki i żuchwy
• Propozycje postępowania leczniczego dla poszczególnych klas ubytków kostnych
• Materiały do augmentacji
- kość autogenna( przeszczepy wolne, przeszczepy unaczynione)
- preparaty z banku tkanek
- biomateriały
• Prezentacja technik chirurgicznych
- błonki kostne
- augmentacje zanikłej żuchwy :onlay; sandwich; rozszczepienie wyrostka split
- lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego
- posterioryzacja nerwu zębodołowego dolnego

Zajęcia praktyczne na preparatach-80%-wykonują uczestnicy szkolenia pod opieką prowadzących:
• techniki pobrania przeszczepów kostnych
zewnątrzustne:
- biodro
- pokrywa czaszki
- kość piszczelowa
wewnątrzustne:
- bródka
- trzon i gałąź żuchwy
- wyrostek dziobiasty
- kolec nosowy
• zabiegi rekonstrukcyjne i implantologiczne:
- stabilizacja odłamów kostnych w obrębie żuchwy
- lateralizacje nerwu zębodołowego dolnegotechnika splitu (rozszczepienna)
- posterioryzacja nerwu zębodołowego dolnego
- technika genioplastyki
- jednoczasowa implantacja, każdy z uczestników zakłada implanty

Więcej informacji na stronie www.dsi-edu.com
 

More information
advertisement
advertisement