DT News - Poland - 28 lipca w Polsce obchodzimy Światowy Dzień WZW

Search Dental Tribune

28 lipca w Polsce obchodzimy Światowy Dzień WZW

pią. 27 lipca 2012

ratować

Celem tegorocznych obchodów powołanej przez WHO inicjatywy jest przede wszystkim uświadomienie opinii publicznej, jak poważnym i powszechnym problemem zdrowotnym są wirusowe zapalenia wątroby (WZW), edukacja nt. możliwości zapobiegania im, a także mobilizacja społeczeństwa do wykonywania testów diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrycia WZW typu B i C.

Problem wirusowych zapaleń wątroby typu B lub C dotyka, co 12–tą osobę na świecie. Większość z nich nie jest świadoma swojej choroby, ponieważ przez wiele lat nie daje ona żadnych objawów. Bardzo często zakażenia HCV i HBV wykrywane są przypadkowo lub po wielu latach, w stanie rozpoznania poważnych uszkodzeń wątroby, takich jak zwłóknienie, marskość lub rak wątrobowokomórkowy.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C zwane jest cichym zabójcą, gdyż zakażenie najczęściej przebiega bezobjawowo. Może do niego dojść w trakcie każdego naruszenia ciągłości tkanek, zarówno w czasie zabiegów medycznych, jak i niemedycznych, np. podczas wizyty u kosmetyczki, dentysty czy w studiu tatuażu. Jedynym skutecznym sposobem walki z WZW C jest wczesne wykrycie choroby poprzez wykonanie prostego badania krwi na obecność przeciwciał anty-HCV i rozpoczęcie leczenia w jak najwcześniejszym stadium.

Wg polskich i światowych ekspertów duże rozprzestrzenianie się wirusa WZW typu C, brak czynnej profilaktyki oraz niski odsetek osób zdiagnozowanych powoduje, iż co roku zwiększa się liczba nosicieli HCV. WHO szacuje, że zakażonych wirusem HCV na świecie jest ok. 3% populacji, tj. 170-300 mln ludzi. Każdego roku grupa ta powiększa się o kolejne 3-4 miliony. W maju 2010 r. WHO uznała WZW typu C za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych.
Zgodnie z szacunkami Polskiej Grupy Ekspertów HCV, popartymi przeprowadzonymi badaniami epidemiologicznymi, liczba zakażonych w Polsce może wynosić ok. 730 000, tj. 1,9 % populacji. Większość z nich pozostaje dotychczas nierozpoznana. Wg tych danych można przyjąć, że blisko 700 000 Polaków nie wie, że jest zakażona HCV, co jest ogromnym zagrożeniem dla reszty społeczeństwa, ze względu na łatwość przenoszenia się wirusa.

Organizatorzy akcji „Zdrowy Pracodawca” przypominają, że w edukacji społeczeństwa w zakresie WZW typu C i nawyku wykonywania testów w tym kierunku mogą pomóc pracodawcy. Podkreślają, że osoby zakażone to przeważnie ludzie w wieku 30-44 lata, czyli najbardziej wydajni i aktywni ekonomicznie. Ponad 90% z nich nie wie o swojej chorobie. Ich zdaniem, przedsiębiorcy mogą w istotny sposób przyczynić się do wzrostu świadomości społecznej na temat WZW C, poprawy profilaktyki tej choroby i jej diagnostyki. Projekt „Zdrowy Pracodawca” zakłada zaangażowanie się pracodawców w edukację swoich pracowników na temat choroby oraz zachęcenie ich, by wykonali prosty test na oznaczenie przeciwciał anty-HCV w surowicy krwi. Jeśli będzie on pozytywny, pacjent powinien zgłosić się do lekarza po skierowanie do specjalisty ds. chorób zakaźnych, który oceni, czy infekcja wymaga leczenia. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy zdrowypracodawca@lh-c.pl, a organizatorzy przekażą firmie pakiet materiałów edukacyjnych niezbędny do realizacji akcji.

Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi „Hepa-Help”, Polska Grupa Ekspertów HCV, Fundacja „Gwiazda Nadziei” oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. W 2011 r. projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do akcji przystąpiły firmy z całej Polski, wyedukowano ponad 140 000 pracowników. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.wzwc.pl.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement