Dental Tribune Poland

4. edycja Konferencji Naukowej „Meet the Master” – już jutro!

By Andrzej Szwarczyński
December 13, 2018

Stowarzyszenie Implant Masters Poland zostało założone przez lekarzy, którzy ukończyli Curriculum Implantologii, a następnie studia podyplomowe na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, uzyskując tytuł naukowy Master of Science in Oral Implantology w latach 2009-2012. Po zakończeniu studiów postanowili oni dzielić się wiedzą z lekarzami w Polsce, zapraszając co roku na konferencję „Meet the Master”. Spotkania te odbywają się od 3 lat w pierwszej połowie grudnia.

14 i 15 grudnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja Naukowa „Meet the Master” 4, podczas której uczestnicy zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie implantologii stomatologicznej.

Każda z grup zawodowych w stomatologii znajdzie coś interesującego dla siebie. Prof. Angelo Troedhan z Austrii podzieli się swoimi doświadczeniami z zabiegów z użyciem laserów oraz technik piezochirurgicznych. Dr Georgia Trimpou z Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem przedstawi koncepcję postępowania w zabiegach implantacji i współpracy zespołowej między lekarzem dentystą, chirurgiem, ortodontą, periodontologiem i protetykiem. Jako lekarz wywodzący się z Kliniki Protetyki zwróci uwagę na szereg aspektów istotnych dla współpracy pomiędzy lekarzem a technikiem dentystycznym.

Jak co roku, wybrani lekarze z grona IMP podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu implantologii, a konferencję poprzedzą warsztaty dla lekarzy. Warsztat pt.: „Przygotowanie i zastosowanie frakcji fibrynowych w chirurgii” poprowadzi dr Ewa Ignaczak, a prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak przedstawi swoje 2-letnie własne doświadczenia podczas wykładu pt.: „Zarządzanie tkankami twardymi i miękkimi w oparciu o metodę mielonych zębów”. Odbędzie się również szkolenie dla higienistek i asystentek pt.: „Co dwie głowy to nie jedna. Implantologia, czyli praca na 4 ręce i 2 głowy”

Więcej informacji: www.meetthemaster.pl.

Autor jest Prezesem Stowarzyszenia Implant Masters Poland

 

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International